Faunafonds is goed voorbereid op terugkeer wolf

wolf pixabay-142173_1280

Alle consulenten van het Faunafonds, onderdeel van BIJ12, zijn sinds deze maand wolvenexperts. Dat houdt in dat zij wolvensporen en schade veroorzaakt door wolven kunnen herkennen en DNA-monsters kunnen nemen. Zij volgden een instructiebijeenkomst bij Alterra en een vijfdaagse cursus in Duitsland. Op deze manier is het Faunafonds goed voorbereid op een eventuele terugkeer van de wolf naar Nederland.

De vijfdaagse cursus werd georganiseerd door het bureau Lupus uit Duitsland, expert op het gebied van wolven. Het Faunafonds onderhoud goede contacten met dit Duitse bureau, met name na de komst van de wolf in Nederland in maart 2015. Daarnaast heeft het Faunafonds een instructie voor het nemen van DNA-monsters van Alterra gekregen.

Dat de wolf hoog op de agenda staat bij het Faunafonds blijkt ook uit 2 studies die in opdracht van BIJ12 unit Faunafonds pasgeleden zijn uitgevoerd. Een studie betrof onderzoek naar effectieve en praktisch uitvoerbare maatregelen ter voorkoming van predatie van vee door wolven en de ander een haalbaarheidsstudie voor de inzet van een kuddewaakhondenteam. Uit deze studies blijkt dat schapenkuddes effectief te beschermen zijn tegen de wolf. Er zijn hiervoor meerdere preventieve middelen beschikbaar.

Ongescheperde schapenkuddes lopen meer risico op aanvallen door de wolf dan kuddes die worden bewaakt door een herder. Omdat dit type kuddes verhoudingsgewijs in Nederland vaker voorkomt dan in het buitenland is nagegaan hoe haalbaar de inzet van een mobiel kuddewaakhondenteam voor de Nederlandse situatie kan zijn. Het Faunafonds beveelt aan om te wachten met het op grote schaal inzetten van preventiemaatregelen, maar wel alvast een proef te draaien en zo ervaring op te bouwen met die systemen die zich in het buitenland bewezen hebben. Een andere aanbeveling is om in een educatiepilot schapenhouders alvast te laten wennen aan kuddewaakhonden en daarvoor een of meerdere locaties te kiezen waar al ervaring bestaat met schade door honden.

Het doel van de studies was om inzicht te krijgen welke middelen effectief en praktisch toepasbaar zijn in een Nederlands veeteeltsysteem om vee tegen wolvenpredatie te beschermen. Met daarbij specifiek de vraag of de inzet van een kuddewaakhondenteam in Nederland in de toekomst ook een optie zou kunnen zijn als preventieve maatregel. De rapporten en de opgeleide consulenten bieden een goede basis voor het Faunafonds als kennis- en adviescentrum voor schade veroorzaakt door de wolf.

De rapporten Preventie predatie van vee door wolven en Haalbaarheidsstudie mobiel kuddewaakhondenteam zijn te vinden op de website van BIJ12.

bron: BIJ12/Faunafonds, 18/03/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.