Faunafonds lanceert tweede Faunaschade Preventiekit

BIJ12 logo

Vogels en zoogdieren kunnen veel schade aanrichten waar grondgebruikers in de agrarische sector last van hebben. Dat is zeer ongewenst, maar valt soms ook goed te bestrijden. Om deze reden heeft het Faunafonds de Faunaschade Preventiekit (FPK) ontwikkeld met praktische, preventieve maatregelen om gewasschade door beschermde inheemse diersoorten zoveel mogelijk te beperken.

De kit beschrijft in een aantal modules wat een grondgebruiker kan doen. Begin dit jaar introduceerde het Faunafonds het eerste deel voor 5 soortgroepen. Nu is het tweede deel van de FPK klaar met maatregelen tegen faunaschade door 6 diersoorten: duiven, roofvogels, eenden, zwanen, haasachtigen en hertachtigen. Ook wordt er voor een groot aantal gewassen aangegeven wanneer de schadegevoelige periode kan optreden. Beide kits kunnen digitaal worden gelezen, maar kunnen ook worden uitgeprint.

In de kits wordt, met behulp van illustraties, duidelijk gemaakt hoe preventieve middelen werken. Hierdoor kunnen ze makkelijk in de praktijk toegepast worden. Het Faunafonds wil voor het einde van dit jaar een derde serie modules introduceren, waarin onder andere vos, meerkoeten, ratten, meeuwen en fazanten worden behandeld. Bij nieuwe inzichten, door bijvoorbeeld onderzoek, worden de preventiekits geüpdatet.

De Faunaschade Preventiekit voor de verschillende diersoorten is te vinden op de website van het Faunafonds.

bron: BIJ12 unit Faunafonds, 01/08/16

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.