Zeeuws voorstel faunaschadevergoeding ‘waanzin’

Bron: Nieuwe oogst

Provincie Zeeland wil differentiatie aanbrengen in de hoogte van faunaschadevergoedingen om daarmee boeren te stimuleren om schade te voorkomen. ZLTO vindt dit voorstel uit de kadernota Natuurwetgeving ‘waanzin’.

Het concept van de Kadernota Natuurwetgeving van provincie Zeeland ligt ter inzage. Hierin staat het beleid beschreven over onderwerpen zoals soortenbescherming, faunabeheer en gebiedsbescherming. ZLTO stuurde deze week haar officiële reactie naar de provincie.

‘Een mooi gewas telen is de corebusiness van boeren en tuinders, en niet het schadevergoedingen aanvragen en ontvangen of het nemen van allerlei maatregelen om schades te voorkomen. Schades aan gewassen moeten vergoed worden. Dat is eigenlijk de basis van onze reactie’, vat secretaris Ko de Regt van ZLTO Zeeland de zienswijze van ZLTO op de Kadernota Natuurwetgeving samen.

Lagere vergoeding

Het grootste pijnpunt van de kadernota zit volgens ZLTO in het voorstel voor differentiatie in de hoogte van de schadevergoedingen. Voor schades van diersoorten waar ontheffing van de verbodsbepalingen is verleend, willen GS de vergoeding terugschroeven naar 80 procent van de schade. Dit moet zijn beslag krijgen na een overgangsperiode van twee jaar, wanneer de resultaten van de stimuleringsregeling hun effect hebben.

Voor schade waar geen ontheffing voor de schadeveroorzakende diersoort is of wordt verleend, blijft de vergoeding 95 procent van de schade.

De nieuwe opzet levert volgens de provincie op termijn een maximale besparing op van 120.000 euro. Volgens GS is ‘bij een nagenoeg volledige schadevergoeding de prikkel voor boer en jager om schadebeperkende maatregelen (verjagen en bejagen) te nemen minder dan wanneer slechts een deel van de schade wordt vergoed.’

Zogenaamd stimuleren

‘Dat is echt waanzin’, verwoordt De Regt de reactie van ZLTO. ‘Dus de schadevergoedingen worden naar beneden bijgesteld om boeren en tuinders zogenaamd te stimuleren om maar maatregelen te nemen om schade aan hun gewassen te voorkomen. Iedere agrarische ondernemer doet natuurlijk al zoveel mogelijk om schade te voorkomen. Ze willen elk jaar een kwalitatief hoogstaand product telen.

‘Daarnaast moeten deze preventieve maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn en geen verplichtend karakter hebben. Maatregelen kunnen zelfs planologische consequenties hebben.’

Inwoners van Zeeland kunnen hun mening geven over de Kadernota Natuurwetgeving middels het invullen van een enquête.

De kadernota staat Nu ter inzage.

De internetconsultatie loopt tot 8 mei.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.