FBE Drenthe “Aanbrengen wildmerk reewild, verplicht voor aanvang vervoer”.

Heren,

De reebeheerders in Drenthe maken gebruik van een door de provincie Drenthe aan de FBE Drenthe verstrekte reebeheerontheffing. In de door de WBE’s verstrekte machtigingen aan de WBE’s staat duidelijk omschreven waaraan de beheerder voorafgaand aan, tijdens en na afschot van een ree moeten voldoen. Hierbij wordt verwezen naar diverse geschriften (BOB IV en voorwaarden). De machtiginghouder tekent op de machtiging dat hij bekent is met de voorwaarden verbonden aan de machtiging.

Desondanks is onlangs bij een controle opgetreden tegen een jachtaktehouder, die in het bezit van een door de FBE en WBE verstrekte machtiging voor het beheer van reeën, een bemachtigde ree vervoerd zou hebben zonder dat aan de vereisten (aanbrengen wildmerk voor transport) is voldaan. De FBE heeft aan de betrokken WBE verzocht de machtiging van deze beheerder met onmiddellijke ingang in te trekken. Dergelijke incidenten bevorderen  het vertrouwen in de Drentse jagers niet. Wellicht ten overvloede verzoekt ondergetekende de belangenverenigingen hun leden hier nogmaals op te wijzen.

Met vriendelijke groet,

Cas Wichers | FBE Drenthe | Vertegenwoordiger jacht

Secretaris KJV gewest Drenthe | Nanno Siegers

Jan Zomer | NOJG Regio Drenthe/Groningen

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk