FBE Drenthe – gebruikersovereenkomst FRS en het gebruik FRS

Betreft:  gebruikersovereenkomst FRS

Aan alle wbe’s en jachthouders in Drenthe

Er is enige onduidelijkheid over de gebruikersovereenkomst die je tegenkomt als je inlogt in FRS.
Pas na accepteren van deze gebruikersovereenkomst kom je verder in het systeem om bijvoorbeeld afschot te registreren.
Een aantal jachthouders is in afwachting om de gebruikersovereenkomst te accepteren.
Men wacht bijvoorbeeld af wat de uitkomsten zijn van het gesprek hierover,  van de KNJV met NatuurNetwerk (eigenaar FRS).

De afd. Toezicht en Handhaving van de provincie Drenthe heeft ons meegedeeld dat u gehouden bent aan de ontheffingsvoorwaarden (Ree, Nijlgans, Vos-lichtbak en overige ontheffingssoorten) om binnen resp. 24 of 48 uur afschot in FRS te registreren.
Met andere woorden, als u de gebruikersovereenkomst niet accepteert en daardoor geen toegang hebt tot FRS om afschot te registreren kunt u geen gebruik maken van de ontheffingen Ree, Nijlgans of Vos-lichtbak.
Immers u kunt geen afschot binnen de gestelde termijnen registreren.

Het leek ons goed u hiervan op de hoogte te stellen.

Zodra er een andere situatie is, wordt u hierover geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

De FBE Drenthe,

info@fbedrenthe.nl

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.