FBE Zeeland sluit zich ook aan bij het landelijk Fauna Registratie Systeem (FRS).

Landelijk Faunaregistratiesysteem door 9 van de 12 provinciale FBE’s gebruikt

De provincie Zeeland stelt ruim 10.000 euro beschikbaar aan de Faunabeheereenheid Zeeland (FBE) om aan te sluiten bij een landelijk Faunaregistratiesysteem. Dit systeem wordt inmiddels door 9 van de 12 provinciale FBE’s gebruikt.

De FBE zorgt voor een planmatig beheer van de fauna in Zeeland, zoals het binnen de perken houden van de damhertenpopulaties in de Manteling van Walcheren en op de Kop van Schouwen-Duiveland. Ook verzorgt de FBE ontheffingen voor agrariërs die schade aan hun gewassen ondervinden van in het wild levende dieren.

Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting in de nieuwe wet Natuurbescherming voor afschotregistratie en rapportages en de analyse en vergelijking van data met cijfers uit andere provincies, is het noodzakelijk dat de gegevens worden geautomatiseerd. Het is daarom een logische keuze om het aan te sluiten bij het landelijk registratiesysteem.

bron: Provincie Zeeland, 21/06/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.