Artikel 121

In artikel 26, tweede lid, onderdeel b, van de Wet wapens en munitie wordt de Jachtwet vervangen door: de Flora- en faunawet

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk