Artikel 78

Onze Minister kan een vergoeding van kosten vragen overeenkomstig een door hem vast te stellen tarief voor de afgifte van:
a. ontheffingen als bedoeld in artikel 75;
b. vergunningen als bedoeld in de artikelen 62, eerste lid, en 63, vierde lid;
c. op grond van vrijstellingen als bedoeld in de artikelen 63 en 75 benodigde documenten, ringen, merken of merktekens.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk