1

Fransen blijven op scherp voor Afrikaanse varkenspest

Frankrijk is er tot nu toe in geslaagd de AVP die heerst vlakbij de Belgisch-Franse grens buiten de deur te houden. Minister Guillaume van landbouw doet er ook alles aan om dat zo te houden.

Preventieve maatregelen

Frankrijk heeft de afgelopen weken, net als de Belgen, in de grensregio’s Meuse, Ardennes en Meurthe-et-Morselle tientallen kilometers afrastering laten aanbrengen om wilde zwijnen tegen te houden. Daarnaast is er de grote ‘witte zone’ direct langs het besmette gebied waarbinnen alle ontdekte zwijnen worden afgeschoten. Dat gebeurt niet alleen door jagers maar ook door een groep van zo’n 40 militairen. Samen hebben die sinds 21 januari 234 zwijnen kunnen afschieten waarvan 21 ’s nachts, heeft Guillaume gemeld. Daarnaast zijn er in de observatiezone nog eens 49 kadavers aangetroffen. “Bij deze operaties wil ik wel de perfecte samenwerking tussen de Franse en de Belgische autoriteiten onderstrepen. Dat is te danken aan de task force die elke week bij elkaar komt,” aldus de Franse minister.

Lees ook: België zucht onder AVP-uitbraak

Bioveiligheid instructeurs

Maar hij vindt het te vroeg om achterover te leunen. Daarom is besloten om de afrasteringen nog eens aanzienlijk te verlengen. Daarnaast blijft het ministerie varkenshouders in het zogenaamde risicogebied op het hart binden om de meest strikte bioveiligheid in acht te nemen. Om hen daarbij te ondersteunen, zijn sinds het ontdekken van de AVP 346 ‘bioveiligheid instructeurs’ opgeleid die mede tot taak hebben de al geldende of nog komende nieuwe eisen over te brengen. Daarbij gaat het om vee-artsen en technische adviseurs uit de varkenssector en aanpalende bedrijfstakken ‘die gewend zijn informatie aan varkenshouders over te brengen’. Dat het Guillaume daarbij ernst is, mag blijken uit het feit dat volgens zijn ministerie enkele varkensbedrijven die niet aan die eisen voldeden zijn ontruimd. Het ministerie heeft verder de voorschriften voor het reinigen van veewagens, zeker die waarmee kadavers worden weggehaald, verscherpt.

Conferentie in Beijing

Omdat Parijs kostte wat het kost wil voorkomen dat de export van varkensvlees in gevaar komt, is er eind februari in Beijing samen met de Europese Commissie en enkele andere EU-landen een conferentie georganiseerd om de Europese situatie én de getroffen maatregelen toe te lichten. “Het gaat erom bij landen die door de AVP getroffen zijn wel export mogelijk te maken uit regio’s die vrij zijn van de ziekte,” omschrijft het Franse ministerie. De komende weken staan er nog verschillende uitwisselingen van technische informatie op het programma, niet alleen in China maar ook in Japan, Zuid-Korea en de Filipijnen.