Freilandbedrijven Flevoland moeten raster tegen vossen plaatsen

De in december 2016 aan de Stichting Faunabeheereenheid Flevoland verleende ontheffing voor het doden van vossen in een straal van 5 kilometer rondom Freilandkippenbedrijven, tussen zonsondergang en zonsopkomst met behulp van geweer en kunstlicht, blijft in stand op voorwaarde dat de bedrijven een raster plaatsen. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland besloten.

Stichting Faunabeheereenheid Flevoland heeft in december ontheffing aangevraagd voor het doden van vossen in een straal van 5 km rondom Freilandbedrijven. Stichting Dierbaar Flevoland, de Stichting Animal Rights en de Faunabescherming hebben tegen de verleende ontheffing bezwaar aangetekend. De commissie bezwaar en beroep Flevoland heeft het bezwaar in behandeling genomen en gedeeltelijk gegrond verklaard. De ontheffing blijft, maar de provincie wordt geacht het besluit voor het verlenen van de ontheffing beter te onderbouwen met o.a. schadecijfers, en het plaatsen van een raster.

bron: Provincie Flevoland, 20/06/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.