Fries college pleit voor meer ruimte om vlees van afgeschoten ganzen te kunnen verhandelen

Brand en rotgans

Het college van Gedeputeerde Staten van Friesland vindt dat brandganzen die door jagers worden afgeschoten verhandeld mogen worden zodat ze veel breder voor consumptie benut kunnen worden. Op dit moment is dat vanwege Europese van de Europese Vogelrichtlijn en de Flora- en Faunawet niet mogelijk. Jagers mogen de brandganzen die ze hebben afgeschoten formeel alleen zelf opeten; als ze dat niet doen moeten de kadavers worden vernietigd. In een brief vraagt het Friese college aan staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken of hij zich in Europa wil inzetten voor een versoepeling van de regels.

Brandganzen zorgen voor veel schade aan grasland en mogen in Friesland in een deel van het jaar worden afgeschoten. Dat afschot is onderdeel van het akkoord dat de provincie in september vorig jaar sloot met boeren, natuurbeheerders en jagers. Het Friese college vraagt aan Van Dam of hij in Europees verband wil bepleiten dat de brandganzen op de lijst komen met vlees dat wel mag worden verhandeld. Daarbij kan hij als argument gebruiken, dat er erg veel brandganzen zijn en dat het dus niet om een diersoort gaat waarvan de instandhouding in gevaar is. Ook kan de staatssecretaris wijzen op de vraatschade die ganzen aanrichten. In Friesland gaat dat om ongeveer 12 miljoen euro per jaar.

bron: Friesch Dagblad, 16/12/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk