Friese boer schat zelf in of jager ganzen moet verjagen

Jagers in Friesland zijn bij de ganzenaanpak vanaf nu niet meer verplicht om de ganzen 2 keer per week te verjagen. Ze hoeven alleen te verjagen als er daadwerkelijk ganzen op het land aanwezig zijn. De provincie Friesland past deze eis op verzoek van de jagers aan in de Beleidsregel Wet natuurbescherming aan. Dit geldt echter alleen buiten de foerageergebieden.

Een jager is in Friesland verplicht minimaal 2 keer per week ganzen te verjagen vanaf het moment dat de boer schadevergoeding aanvraagt. Hiermee helpen boer en jager verdere schade aan het gras zoveel mogelijk te voorkomen. Het kwam echter te vaak voor dat de jagers ganzen moesten verjagen terwijl vooraf bekend was dat deze niet in het gebied zaten. De oplossing is dat de boer voortaan zelf bijhoudt of er ganzen aanwezig zijn. Zijn ze er wel, dan moet de jager verjagen. Zijn ze er niet, dan noteert de boer dat op een registratieformulier. De taxateurs van BIJ12 Faunafonds ontvangen een gewijzigde instructie van de provincie.

De nieuwe afspraken gelden alleen buiten de foerageergebieden. Boeren ontvangen buiten de foerageergebieden 80% schadevergoeding. In de foerageergebieden moeten de ganzen met rust worden gelaten en daar ontvangt de boer 100% schadevergoeding voor. Adequaat gebruik is óók verplicht op percelen na afloop van de periode waarin de foerageergebieden van kracht zijn. Ook voor deze gebieden geldt dat wanneer ganzen niet meer structureel aanwezig zijn, de boer dit zelf mag noteren.

In de Fryske Guozze-oanpak is het verjagen van ganzen naar foerageergebieden van groot belang. In de beleidsregel staat dat de boer zelf genoeg moet doen aan schadepreventie en -bestrijding om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding. Als de schade niet voldoende terugloopt kan de boer worden gekort op de hoogte van de schadevergoeding. Dit is de zogenaamde bonus-malus regeling van de Fryske Guozze-oanpak.

bron: Provincie Friesland, 12/03/19

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.