Friese boeren in verzet tegen ganzenbeleid van de provincie

Friese boeren tekenen in groten getale protest aan tegen het nieuwe ganzenbeleid van de provincie. Ze vrezen dat de doelstelling van schadereductie niet gehaald zal worden, en hebben bovendien allerlei andere bezwaren tegen de nieuwe regeling. In totaal dienden 117 boeren een bezwaarschrift in. Op 30 januari worden de bezwaren van alle boeren behandeld in een zitting van de provinciale bezwarencommissie. In het voorjaar wordt een besluit genomen op de bezwaren. Tegen dat besluit zijn vervolgens juridische stappen mogelijk.

De provincie Friesland verruimt per volgend jaar de mogelijkheden om ganzen te verjagen en af te schieten, met als doelstelling dat de vraatschade aan boerenland wordt teruggebracht met 5 tot 10%. Daarnaast geldt een nieuw vergoedingensysteem. Als de schade niet snel genoeg afneemt, moeten boeren een groter deel zelf gaan dragen. Veel boeren zijn het niet eens met dit beleid. Ze hebben er weinig vertrouwen in dat de beoogde schadereductie met de huidige plannen wordt gehaald. De jagers zullen veel minder ganzen afschieten dan de provincie voor ogen heeft.

De provincie gaat vooruitlopend op de zitting niet inhoudelijk in op de bezwaren, zegt woordvoerder Herman Buikema desgevraagd. Pas in het voorjaar wordt een besluit genomen op de bezwaren. Tegen dat besluit zijn vervolgens juridische stappen mogelijk.

De provincie laat nog wel weten dat het nieuwe beleid gedurende de bezwaarprocedure van kracht blijft.

bron: Friesch Dagblad, 29/12/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.