Friese Gedeputeerde Staten willen wolvenjacht toestaan

Beschermstatus

Het Rijk moet op Europees niveau pleiten voor een lagere beschermingsstatus. Ook Drenthe wil andere maatregelen tegen de wolf.

Friesland wil het makkelijker maken op wolven te jagen. Een motie met die strekking – ingediend door Attje Meekma (CDA) en Marten Dijkstra (VVD) – is woensdag door Provinciale Staten aangenomen. De indieners noemen de situatie op het platteland „onhoudbaar” en willen een lagere beschermingsstatus van de wolf.

Volgens de indieners moet het Rijk zich daarvoor op Europees niveau hard maken. Specifiek in gebieden met vee zou het mogelijk moeten worden op de wolf te jagen. „Het is het vee óf de wolf in de weiden”, zei Meekma in de Statenvergadering.

In de motie staat dat de wolf niet in een dichtbevolkt land als Nederland past, waar „robuuste natuurgebieden” ontbreken. De soort laat volgens Meekma „een spoor van dode, verwonde en gestresste dieren” achter in weilanden. In alleen preventie en schadevergoedingen voor veehouders zien Meekma en Dijkstra geen heil – het zou te duur en ineffectief zijn.

De Statenleden willen samenwerken met het provinciebestuur van Drenthe, dat de landelijke overheid heeft gevraagd andere maatregelen te mogen nemen tegen de wolf, om druk te zetten op het Rijk. Ze hopen dat meer provincies zich aansluiten. In Friesland en Drenthe doodden wolven dit jaar rond de tweehonderd dieren, staat in de motie. Tot nu toe registreerde Bij12, dat meldingen van wolvenschade bijhoudt, landelijk 546 dieren die gedood zijn door wolven. Gevallen waarbij niet zeker is of het om een wolf gaat, zijn niet meegeteld.

Wolvenwerende hekken

Kritiek op het voorstel is er ook. Zo zei Statenlid Sijbe Knol (Fryske Nasjonale Partij) dat wolvenmaatregelen op de Veluwe aantonen dat preventie kan werken. In andere Europese landen zijn preventieve maatregelen zoals wolvenwerende hekken effectief gebleken.

De veehouderij is een belangrijke sector in Friesland. Zo waren er in 2021 bijna 140.000 schapen: meer dan in elke andere provincie, blijkt uit cijfers van het CBS. De wolf valt vaak schapen aan. Dat valt op te maken uit de meldingen die bij Bij12 zijn gedaan. In 2021 startte in Friesland een proef met de bouw van een wolvenhek, dat moet voorkomen dat wolven het Friese weidegebied inkomen.

Natuurmonumenten sluit zondag het bezoekerscentrum in het Nationaal Park Dwingelderveld in Drenthe, omdat demonstranten op die dag een bijeenkomst over de wolf dreigen te verstoren. Filmmaker Cees van Kempen zou die dag een lezing houden over zijn nieuwe film Wolf, maar die is geannuleerd. Natuurmonumenten organiseert ook geregeld wolvenwandelingen door het nationale park om wolvensporen te laten zien. De organisatie beslist later of deze wandelingen in november en december doorgaan.