Friese Vogelwachten en Kollektievenberied Fryslân gaan intensiever samenwerken

De Bond Friese Vogelwachten en de boeren die via het Kollektievenberied Fryslân aan weidevogelbeheer doen, intensiveren hun samenwerking. De partijen sloten dinsdag 14 augustus een vierjarige overeenkomst. Daarin is afgesproken dat de 110 zelfstandige vogelwachten en de circa 3250 vrijwilligers die zich met nazorg bezighouden strikter, vaker en uniformer registreren waar de nesten van weidevogels zich bevinden en hoe de kuikens zich ontwikkelen. Ook het in beeld brengen van predatoren als vos, zwarte kraai, steenmarters en wilde kat wordt uitgebreid. Het doel is om die manier de afname van het aantal weidevogelseen halt toe te roepen.

Met de extra gegevens krijgen de partijen een beter overzicht van de ontwikkeling van de weidevogelstand in Friesland. Dat maakt het mogelijk om bepaalde ontwikkelingen nader te analyseren. Bijvoorbeeld waarom het aantal kieviten in een gebied toeneemt en in een ander gebied juist afneemt. Ook is het door de striktere monitoring beter mogelijk om op een laat moment nog bij te sturen.

bron: Bond van Friese Vogelwachten, 15/08/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.