Stemadvies NOJG Regio Friesland.

STEMADVIES, NOJG Regio Friesland, Waterschapsverkiezingen en Verkiezingen voor Leden van Provinciale Staten van Fryslan op 18 maart 2015 aanstaande.

Geachte collega jagers, Boeren, Medestanders, “Fiskers”& ”Fjildminsken”in Fryslan:

Veel is gesproken over de noodzaak onze stem vooral alleen te geven aan diegenen, die in het verleden bewezen hebben zich voor boeren en jagersbelangen in te zetten. De PvdD, met links groene partijen willen hun emotie politiek inzake natuurbeheer verder over de zwijgende meerderheid in onze provincie verspreiden. Dat kunt u voorkomen door hen bewust dit keer uw stem te onthouden!

Onderstaand personen en partijen, waarvan wij de afgelopen tijd in woord en daad hebben meegemaakt dat zij onze uitgangspunten voor een door praktijk gevoed natuurbeleid steunden, of die in de Staten tegen emotie politiek in het ganzen akkoord met aanverwante onbeperkte opvang van ganzen hebben gestemd:

 • Zetels Waterschap Fryslan:
 1. WATER NATUURLIJK: nummer 9 , Klaas Van Der Meulen ( voor sportvisserij, jagers onder water!)
 2. CDA: Piet Kuipers, voor bevaarbaar en begaanbaar water, geen verboden en beperkingen.
 3. VVD: nummer 5; Franke Doting, jarenlang trouw steun verlener aan jagers en boeren in de Staten, vrijheid en recht van verstandig gebruik van alle wateren en waterbeheer.
 4. VVD: Nummer 4: Aaltje Dijkstra, boerin, voor verstandig , duurzaam agrarisch watergebruik .
 5. LTO, NMV en NAV: de heren J.van Weperen, Oosterwolde, W.Sinnema , Arum, en CP van Burgstede Oosterwolde, allen kandidatuur in belangen voor LTO, NMV en de NAV, (dus geen risico op ideologische dogma’s vanuit links in waterbeheer).
 • Zetels Provinciale Staten Fryslan:
 1. CDA Fryslan, lijst 4 Fernande Teernstra, heeft hondstrouw pro jacht en boer CDA beleid geleverd , dienend aan boeren en jagersbelang, indiener amendementen op de guozzen verordening, helaas toen vergeefs: dit vraagt om uw stem!
 2. CDA: Anne Schelhaas, lijst 12, agrariër: steunt realiteit in onderbouwd fauna beleid.
 3. VVD Fryslan, lijst 4: Nynke Koopmans-van der Veen, praktiserend veehouder, voor concreet onderbouwd, meetbaar fauna beleid, tegen ideologische besluitvorming.
 4. Christen Unie , No 1 mevrouw Anja Haga, die ons door op cijfers en transparatie gerichte houding en voorkeur voor onderbouwd beleid steunt.
 5. Christen Unie, nummer 3 Reitse Douma, woordvoorder agrarisch beleid die eigen keuzes durft te maken in de stemming over ganzen beleid in de staten.

 

Laat nu blijken waar u staat en steun deze kandidaten, zij steunden ons!

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk