• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Friesland breidt gebied vossen bejaging uit

Provincie Fryslân vergroot het aantal hectares waar de vos met lichtbak mag worden bejaagd. Het gebied is met 9.500 hectare uitgebreid naar 222.000 hectare. Gedeputeerde Johannes Kramer noemt het op Twitter ‘goed nieuws voor de weidevogels’.

Agrarische collectieven hadden om die extra hectares gevraagd. De uitbreiding betreft vooral bufferzones rond de kern van de weidevogelgebieden. Door hier ook de mogelijkheid te geven om vossen te bejagen, hoopt de provincie de instroom van vossen uit de omgeving naar het weidegebied te beperken.

Voorzitter Wilco de Jong van Kollektivenberied Fryslân is blij met de uitbreiding. ‘Het is heel frustrerend als eieren worden opgevreten, terwijl boeren aan legselbescherming doen. Wij zijn blij met deze stap van de provincie. Gedeputeerde Johannes Kramer kijkt goed naar wat binnen de wet aan predatie kan worden gedaan.’

Agrarische collectieven hadden bij de provincie om die extra hectares gevraagd. Het gaat hier vooral om uitbreiding rond kerngebieden met weidevogels. Wij als NOJG  vinden deze uitbreiding een goede ontwikkeling, daar de predatie door vossen een probleem voor weidevogels vormt. Verdere uitbreiding is gewenst om inloop van vossen naar weidevogelgebieden te voorkomen. 

 

Reacties zijn gesloten.