Friesland gaat vossen bestrijden ter bescherming van weidevogels

vos in de ochtendWeidevogels krijgen in de periode tot 1 juni meer bescherming. De provincie Friesland verleent een ontheffing zodat jagers de vos ’s nachts met behulp van een lichtbak mogen afschieten. Dat mag alleen in de weidevogelkansgebieden. Dit zijn speciale gebieden waar agrariërs met oog voor de weidevogels boeren. De provincie verleent deze ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet. Dit om te voorkomen dat veel weidevogelnesten straks leeg zijn.

Grutto-pixabay-387318_1920De agrarische collectieven zijn sinds 2016 verantwoordelijk voor het agrarisch natuurbeheer. Een belangrijk onderdeel hiervan is weidevogelbeheer. Bij weidevogelbeheer hoort ook predatiebeheer. Dit betreft het beheren van de belangrijkste vijanden van weidevogels.

De collectieven dienden predatiebeheerplannen in voor hun gebied. Dat deden ze tussen november 2015 en januari 2016. In het predatiebeheerplan staat wat de maatregelen zijn om de weidevogels in het gebied te beschermen tegen de vos. Voor de vos geldt dat het ook nodig is om de aantallen vossen in de gebieden te beperken.

bron: Provincie Friesland, 08/03/15

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.