Ganzen bleken in januari tóch volop aanwezig

In het najaar van 2017 werden er veel minder ganzen dan in de najaren ervoor geteld. Uit een steekproef uit de midwintertelling van halverwege januari blijkt dat de meeste ganzensoorten nu volop aanwezig zijn. Van de Kolgans en Grauwe Gans werden gemiddelde aantallen gezien. Brandgans en Toendrarietgans waren zelfs iets algemener aanwezig dan gebruikelijk in deze periode.

Kolgans en Grauwe Gans op normale sterkte
Tot laat in het najaar bleven de aantallen Kolganzen achter op het langjarige gemiddelde. Een eerste analyse van aflezingen van halsbanden laat zien dat Kolganzen die in oktober-december nog in Duitsland zaten, deels naar Nederland zijn doorgevlogen. Van de Grauwe Gans worden het hele seizoen al vrij gemiddelde aantallen waargenomen.

Iets meer Toendrarietganzen en Brandganzen
Vanaf november bleken de aantallen Toendrarietganzen en Brandganzen op sterkte te komen. In januari werden er iets meer gezien dan in de afgelopen winters. Brandganzen worden vooral in Friesland, Groningen en de Delta veel geteld. Toendrarietganzen hebben hun winterbolwerken in de akkergebieden van Drenthe en Groningen.

Kleine Zwaan en Kleine Rietgans veel minder
Voor de Kleine Zwaan en de Kleine Rietgans verschuift het patroon. Kleine Zwanen blijven in milde winters steeds vaker in Duitsland overwinteren. Kleine Rietganzen kiezen er vaker voor om in Denemarken te blijven of daar al heel snel naar terug te keren. In Nederland verblijven ze vaker op akkers met maïsresten en wat minder op grasland.

Zie voor een aantal diagrammen de site van Sovon Vogelonderzoek.

bron: Sovon Vogelonderzoek, 08/02/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.