Ganzen ook groeiend probleem voor Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport ondervindt meer hinder van vogels. Er strijken veel vogels en vooral ganzen neer op de start- en landingsbaan. Om te voorkomen dat de veiligheid in de lucht in gevaar komt, moeten er nieuwe manieren gevonden worden om de vogels te verjagen. Het blijkt lastig om daar afspraken over te maken. Er is overleg gaande met omliggende gemeenten, provincie en natuurbeheerders. “Dat kost veel tijd en we hopen aan het eind van dit jaar tot een convenant te komen wat te doen om het beheersbaar te maken”, zegt Jan-Willem Perdon, verantwoordelijk voor operationele zaken bij Rotterdam The Hague Airport.

Er bestaat bij de luchthavenleiding met name zorgen, zeker over de groei van het aantal ganzen. “De laatste jaren is die populatie flink toegenomen en dat is een hoog-risico soort omdat het een grote vogel is”, aldus Perdon. Het vliegveld bij Rotterdam bevindt zich in een vogelrijk gebied met rondom weilanden, graslanden en natuurgebieden. Op Rotterdam The Hague Airport landen of vertrekken dagelijks gemiddeld 50 vliegtuigen.

“Het risico op een ongeluk met een zwerm vogels is klein maar wel altijd aanwezig. Een botsing kan schade veroorzaken aan een motor maar in het ergste geval een crash. Het is dus een serieuze aangelegenheid”, zegt Perdon. Op het eigen terrein heeft Rotterdam The Hague Airport toestemming om vogels te verjagen en bejagen. Dat gebeurt met kanonnen, roofvogels, jagers en met het zaaien van een onsmakelijk grassoort voor muizen waardoor het ook onaantrekkelijk wordt voor een aantal vogels. Vanwege de groei van het aantal vogels is dat niet meer voldoende met name door de grote aantallen vogels die zich in de wijdere omgeving van de luchthaven ophouden.

Rotterdam The Hague Airport, gemeenten, provincie en natuurbeheerders gaan nu eerst de soorten vogels, hun vliegroutes en verblijfplaatsen in de wijde omtrek van het vliegveld in kaart brengen en daarna afspraken maken om te voorkomen dat ze een gevaar vormen voor de veiligheid van het luchtverkeer.

bron: RTV Rijnmond, 10/04/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.