Ganzen veroorzaken veruit meeste schade

Ganzen nemen het leeuwendeel van de wildschade aan landbouwgewassen voor hun rekening.

In 2016 had 92% van de door het Faunafonds uitgekeerde tegemoetkomingen te maken met schade door ganzen. Dat blijkt uit het jaarverslag. In totaal werd € 21,1 miljoen uitgekeerd.

De grauwe gans is met € 9,4 miljoen nog steeds de grootste schadepost. Snelste groeiers zijn rotgans en brandgans, maar dat komt mede doordat de Waddeneilanden weer meetellen in de statistieken van het Faunafonds. Die werden vorige jaren apart behandeld.

Grauwe gans grootste schadepost

De ganzen zijn goed voor 92% van de totaal uitgekeerde €21 miljoen
Diersoort Schadebedrag 2016
Grauwe gans € 9.362.103
Brandgans € 4.905.334
Kolgans € 4.009.207
Rotgans € 1.174.934
Smient € 642.503
Edelhert € 350.634
Meesachtigen € 132.204
Wild zwijn € 131.882
Das € 99.504
Spreeuw € 63.837
Rietgans € 50.853
Knobbelgans € 49.405
Bever € 20.600
Meerkoet € 20.533
Roek € 18.510
Ree € 11.708

Het Faunafonds ontving meer bezwaarschriften; 203, tegen tegen 157 een jaar eerder. De helft van de bezwaarmakers kreeg geen vergoeding omdat ze volgens het Faunafonds te laat waren of onvoldoende gebruik hadden gemaakt van een ontheffing om dieren te bestrijden. Andere redenen om bezwaar te maken waren het behandelbedrag van € 300 en het eigen risico van € 250, naast de afbouwregeling vogelschade aan fruit en het niet meer vergoeden van schade aan gras in oktober.

Meer aanvragen behandeld

Er zijn bijna 5.000 aanvragen behandeld, 1.500 meer dan in 2015. Deze stijging heeft vooral een administratieve achtergrond. Zo zijn in net als in Friesland ook in Groningen en Gelderland automatische taxaties in ganzenrustgebieden meegeteld. Daarnaast zijn taxaties op de Friese Waddeneilanden weer meegeteld in de activiteiten van het Faunafonds.

Sinds begin dit jaar bestaat het Faunafonds niet meer als zelfstandig bestuursorgaan. De uitvoerende taken zijn overgebracht naar BIj12, het uitvoeringsorgaan van de provincies. Adviestaken zijn overgenomen door een nieuw opgerichte Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade. Deze adviseert provincies. De reorganisatie is een gevolg van de nieuwe Wet natuurbescherming.

google_ad_section_start

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.