Ganzenaanpak 1 november 2017 in Friesland – voorlopig oud Faunabeheerplan van kracht.

 

 

 

PERSBERICHT

Nummer:                    248/RK

Datum:                       31 oktober 2017

Ganzenaanpak 1 november 2017 van start

Medio oktober van dit jaar stelde de provincie de foerageergebieden (opvangplaatsen) voor de ganzen vast. Dit vloeide voort uit de Fryske Guozzeoanpak die Provinciale Staten in juli van dit jaar vaststelden. De laatste benodigde stap om vanaf 1 november met de nieuwe ganzenaanpak te starten is het vaststellen van het Faunabeheerplan. Dit vergt van de Provincie Fryslân en de Faunabeheereenheid meer tijd dan verwacht. Dit betekent dat de nieuwe aanpak begin 2018 van start gaat en tot die tijd de oude aanpak nog van kracht is.

 

Faunabeheerplan

Het Faunabeheerplan beschrijft wat de uitvoering van de Fryske Guozzeoanpak door de verschillende partijen in het veld, zoals jagers en agrariërs, inhoudt. De Faunabeheereenheid (FBE) maakt een aanzet tot een nieuw Faunabeheerplan. De provincie Fryslân moet dit plan vervolgens goedkeuren. In de FBE zitten vertegenwoordigers vanuit jagers- natuur- en landbouworganisaties. Zo zijn de wildbeheereenheden (WBE’s), die een belangrijke rol in de uitvoering spelen, nauw door de FBE betrokken bij het nieuwe Faunabeheerplan. Ook de agrariërs leverden een belangrijke inbreng.

Zorgvuldigheid voorop

Het bespreken van deze aanzet en goedkeuren vraagt zorgvuldigheid en nog de nodige tijd. Daarmee is het niet gelukt om op 1 november 2017 het nieuwe Faunabeheerplan in te laten gaan. De verwachting is dat dit later dit jaar gebeurt en het nieuwe faunabeheerplan uiterlijk 1 januari 2018 van start kan gaan (en daarmee ook de nieuwe ganzenaanpak).

Gevolgen voor de praktijk

Nu er nog geen nieuw goedgekeurd Faunabeheerplan ligt heeft dit gevolgen voor de praktijk. Vanaf 1 november tot begin 2018 geldt namelijk nog de oude Guozzeoanpak. Jagers mogen verjagen (met ondersteunend afschot) van zonsopgang tot één uur voor zonsondergang en lokmiddelen mogen nu nog niet gebruikt worden.


 

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.