• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Ganzenafschot ontheffingen Overijssel aan de randen van de Natura 2000 gebieden wordt scherper getoetst.

Bron: Nieuwe Oogst

Een vergunning voor het afschieten van ganzen aan randen van Overijsselse Natura 2000-gebieden wordt voortaan zwaarder getoetst. Dat is het gevolg van een gerechtelijke uitspraak die deze week werd gedaan.

Bij de bestuursrechter in Zwolle stonden de Faunabescherming en de Vogelbescherming, niet voor het eerst, tegenover provincie Overijssel. Inzet was de verlopen vergunning voor het afschieten van grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen.

De organisaties stellen dat het afschieten van ganzen negatieve invloed heeft op beschermde vogelsoorten. De provincie daarentegen vindt dat voldoende is onderbouwd dat hiervan geen sprake is.

Nader onderzoek

De provincie had in de vergunning omschreven dat negatieve effecten op Natura 2000-gebieden niet uit te sluiten zijn, wanneer de gangbare methode wordt gebruikt. Dat had nader onderzocht moeten worden, vindt de rechter.

De vijf door de provincie overlegde onderzoeken gaven volgens de rechter onvoldoende duidelijkheid. Deze deed daarom de uitspraak dat de vergunning niet afgegeven had mogen worden.

Belangrijk was ook de vraag op welke gronden een vergunning was verleend. ‘Het ging erom of deze was verleend voor een project of een andere handeling’, zegt LTO Noord-regiobestuurder Hans van Beuzekom.

Passende beoordeling

‘Het afschot van ganzen wordt door de rechter gezien als project en dat betekent dat er een passende beoordeling uitgevoerd had moeten worden waarin onderzocht wordt in hoeverre dieren verstoord worden door het afschieten.’

Zo’n passende beoordeling was in het geval van de vorige vergunning niet uitgevoerd. In de aanvraag voor de nieuwe vergunning is dat wel gedaan, weet Van Beuzekom. ‘Als Faunabeheereenheid (FBE) hebben we best wat gemopperd over de kosten voor zo’n onderzoek, maar we hebben er goed aan gedaan om het voor deze vergunning wel te doen.’

Letter van de wet

De regiobestuurder denkt dat de provincie door de uitspraak van de bestuursrechter voortaan nog nauwkeuriger kijkt naar vergunningsaanvragen voor het bejagen van ganzen. ‘Volgens de letter van de wet in plaats van in de geest van de wet’, omschrijft Van Beuzekom het.

‘Heel strikt en secuur zonder ruimte voor nuance en vertrouwen. We moeten de betekenis van de uitspraak nog bespreken binnen de FBE, maar ik ben bang dat een vergunning aanvragen een heel bureaucratisch gedoe wordt, dat sterk afhankelijk is van secuur uitgevoerde vogeltellingen.’

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.