• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Ganzenschade in Friesland met 10% toegenomen

BrandganzenGanzen hebben in Friesland in de afgelopen winter 10% meer schade aan grasland aangericht ten opzichte van de twee voorgaande winters. De schade voor boeren komt uit op ruim 10 miljoen euro. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van BIJ12-Faunazaken. Hiermee wordt niet voldaan aan het provinciale doel schade door ganzen jaarlijks met 5 tot 10% te verminderen. De provincie heeft echter besloten het eigen risico van boeren voor de schade niet te verhogen.

Voor het eerst sinds de nieuwe ganzenaanpak in 2017 in Friesland in werking trad is het doel om schade door ganzen jaarlijks met 5 tot 10% te verminderen niet gehaald. Afgelopen winter waren er minder ganzen in Friesland dan in voorgaande jaren. Ook het aantal hectares met grasschade is met 2% procent gedaald. Toch is er 10% meer schade aan grasland aangericht door ganzen dan voorgaande twee winters.

Naast dat de schade aan grasland met 10% gestegen is, is ook de prijs per kilo droge stof gras met 0,02 euro verhoogd. Alleen door de hogere grasprijs is de schadevergoeding die de provincie uitkeert al ongeveer 1 miljoen euro hoger dan vorig jaar.

Boeren met land buiten foerageergebieden zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van schade. Voor de schade die ganzen aanbrengen aan grasland ontvangt een boer schadevergoeding. Wanneer de grasschade door ganzen ieder jaar met 5 tot 10% daalt blijft de schadevergoeding buiten foerageergebieden 80%. Gebeurt dat niet, dan kunnen Gedeputeerde Staten besluiten het eigen risico voor de schade buiten foerageergebieden het jaar daarop te verhogen van 20% naar 50%.

bron: Provincie Friesland, 01/12/2020
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.