• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Gedeputeerde Staten Gelderland: ‘Wildafschot op de Veluwe te laag’

Gedeputeerde Staten van Gelderland erkennen dat er te weinig wilde zwijnen en ander wild wordt afgeschoten op de Veluwe. Het provinciebestuur spreekt van een structureel probleem.

Dat blijkt uit de beantwoording van Statenvragen van het CDA. Die partij maakt zich zorgen over de hoge wildstand. Volgens het provinciebestuur lopen er meer wilde zwijnen dan wenselijk op de Veluwe.

‘Dat uit zich in meer risico op aanrijdingen en schade aan landbouwgewassen, maar het kan ook negatieve effecten hebben op de biodiversiteit als het ten koste gaat van andere soorten in de natuur. De belangen van de vertegenwoordigers vanuit bijvoorbeeld de landbouw en het terreinbeheer binnen de Faunabeheereenheid worden daarmee geschaad’, schrijven Gedeputeerde Staten (GS).

Beperkte doorzettingsmacht

Het is volgens GS in eerste instantie aan de partijen in de Faunabeheereenheid (FBE) om bij te sturen en de wildbeheereenheden erop aan te spreken als de realisatie achterblijft. ‘Wij hebben vanuit onze bevoegdheden een beperkte doorzettingsmacht om die realisatie af te dwingen.’

‘Als de door de Faunabeheereenheid vastgestelde streefstanden telkens niet worden gehaald, zijn de directe gevolgen voor de FBE en voor de wildbeheereenheden dat de opgave structureel hoog blijft, omdat de correctie en extra aanwas in het komende seizoen steeds moeten worden ingehaald.’

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.