Geen belemmeringen meer voor Friese ganzenbeheerplan

Het Faunabeheerplan voor het Friese ganzenbeheer is goedgekeurd door de provincie Friesland. In het plan staat hoe de ganzenoverlast wordt bestreden. Het plan is opgesteld door de Faunabeheereenheid. Hierin zitten onder meer de jagers- , landbouw- en natuurorganisaties. Het betekent dat er geen belemmeringen meer zijn voor de uitvoering van het Friese ganzenbeheer. Gedeputeerde Staten willen graag ruimere verjaagtijden, op advies van de Faunabeheereenheid. Hier moeten Provinciale Staten nog over beslissen.

 

Het Faunabeheerplan is wettelijk verplicht. Het streven was om tot een gedragen plan door de achterban te komen. Het kostte meer tijd om de partijen eensgezind te krijgen. De Faunabeheereenheid ziet kansen voor een effectievere uitvoering van het ganzenbeheer. Deze kansen zijn verwoord in adviezen van de Faunabeheereenheid aan de provincie. Het advies is om naast het hagelgeweer ook het kogelgeweer toe te staan, om niet op zondag te verjagen en om geen gebruik te maken van elektronische lokmiddelen.

Een belangrijk advies van de Faunabeheereenheid is om een half uur voor zonsopkomst te beginnen met verjagen. Jagers moeten ganzen verjagen op het moment dat dit het meest effectief is. ’s Ochtends in de schemering vliegen de ganzen op van hun slaapplekken om te eten. Dit ‘moeten’ de ganzen gaan doen in de daarvoor aangewezen foerageergebieden en niet daarbuiten. Jagers kunnen nu voor zonsopkomst bij de percelen gaan zitten waar de ganzen niet vrij mogen eten en slapen. Wanneer de ganzen op deze percelen willen landen, is het mogelijk ze direct te verjagen naar de foerageergebieden. De ganzen leren dan direct waar ze wel ongestoord kunnen eten en waar niet. Provinciale Staten pleitten hier eerder voor via een motie. Gedeputeerde Staten verwerkten dit op dinsdag 12 december in een aanpassing van de verordening. Provinciale Staten moet deze wijziging nog vaststellen.

Er is een langjarige trend van toenemende schade aan landerijen door ganzenvraat in Friesland. Ook de aantallen ganzen nemen toe. Met name de brandgans en grauwe gans. De doelstelling om deze schade jaarlijks met 5 tot 10% te verminderen is nog niet gehaald. Dat bleek uit de evaluatie van het Friese ganzenbeheerplan 2014. Daarom is een aangescherpte aanpak noodzakelijk. Deze aanpak is vastgelegd in het plan voor de periode 2017-2020 die Provinciale Staten op 12 juli 2017 heeft vastgesteld. De uitvoering van het Friese ganzenbeheerplan 2017 – 2020 startte op 1 november.

Bekijk voor alle wijzigingen in het Faunabeheerplan de pagina op de website van de provincie Friesland.

bron: Provincie Friesland, 12/12/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.