• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Geen landelijk overzicht over aantal wildaanrijdingen

In 2019 zijn door de Stichting Wildaanrijdingen Nederland SWN in totaal 5.067 wildaanrijdingen geregistreerd, waarvan 3.454 met reeën. Dit betreft echter slechts 30% van Nederland, omdat er geen uniforme landelijk registratie is. De SWN betreurt dit, omdat een aantal provincies op basis van incidenten elk eigen beleid gaan vormen, wat veelal neerkomt op afschot.

Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming heeft de Rijksoverheid de wettelijke verantwoordelijkheid van in het wild levende dieren overgedragen aan de 12 provincies. Daardoor is in slechts delen van Nederland het registreren wildaanrijdingen objectief goed geregeld, in andere delen nauwelijks of in het geheel niet.

Op dit moment wordt door een aantal provincies louter op basis van incidenten beleid gevormd en afschot van diersoorten toegewezen. Daarbij gaat het vaak om plekken met veel aanrijdingen. De SWN vraagt zich af welke gegevens er aan dit beleid ten grondslag liggen. Daarom publiceert de SWN periodiek een deel van actuele geregistreerde en afgehandelde incidenten. Dit onder regie en aansturing van de politie en alleen voor die delen van Nederland waar het is georganiseerd volgens een landelijk vastgesteld protocol.

bron: SWN, 04/01/20

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.