Gelderland en Utrecht starten proef om aanrijdingen met reeën te voorkomen

Langs verschillende wegen in Gelderland en Utrecht zijn zandbedden aangelegd. Dit is onderdeel van een proef om te onderzoeken welke maatregelen het meest effectief zijn om aanrijdingen met reeën te voorkomen. De proef gaat 4 jaar duren. Er is 24 kilometer weg in de proef betrokken: 6 kilometer op de Utrechtse Heuvelrug en 18 kilometer in de Achterhoek.

Provincies treffen verschillende maatregelen om aanrijdingen te voorkomen. Er is echter weinig bekend over het effect van deze maatregelen. In een bureaustudie – uitgevoerd door Wageningen Environmental Research, in samenwerking met Van Bommel Faunawerk – is gekeken naar het effect van 19 verschillende maatregelen, waarvan er 12 in Nederland worden toegepast. Uit het onderzoek blijkt echter dat van de meeste maatregelen niet precies bekend is in hoeverre ze de kans op aanrijdingen verkleinen. Er komt daarom aanvullend onderzoek.

Veldproef met twee maatregelen
De komende 4 jaar wordt de effectiviteit van 2 maatregelen in een veldproef gemeten. Dit gebeurt in de provincies Gelderland en Utrecht. Op plekken waar veel reeën oversteken, worden virtuele hekwerken geplaatst. Deze ‘hekken’ bestaan uit sensoren op paaltjes in de wegberm. De sensoren geven, wanneer ze door koplampen worden beschenen, een geluids- en lichtsignaal dat reeën afschrikt om over te steken. De andere maatregel is het verminderen van de reeënpopulatie door gericht afschot in het gebied direct langs de wegen.

Eerst nulmeting
Beide maatregelen worden pas in de tweede helft van het onderzoek genomen. De eerste 2 jaar wordt de situatie vastgelegd zoals die zonder de maatregelen aanwezig als een nulmeting. Daarvoor zijn sporenbedden aangelegd. Dit zijn zandstroken, meestal 100 meter lang, maximaal 2 meter breed en 15 centimeter dik. Twee keer per week worden in deze sporenbedden sporen afgelezen, daarna worden ze weer aangeharkt. Zo wordt gemeten hoe vaak reeën in de bermen staan of oversteken. Ook wordt gedurende de hele periode het aantal aanrijdingen bijgehouden.

bron: Nature Today, 17/05/29

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.