Gelderland garandeert winterrust niet

Grauwe gansDe provincie Gelderland stemt in met het Ganzenbeheerplan 2014-2019 van de Faunabeheereenheid Gelderland (FBE). De FBE vraagt ruime mogelijkheden voor het bestrijden van schade en het beheren van de ganzen in de zomer, zodat de stand van de grauwe ganzen en brandganzen wordt teruggebracht. De trekganzen krijgen rust in aangewezen gebieden.

Met deze aanpak wil de FBE de stand van de zomerganzen in vijf jaar terugbrengen naar het gewenste niveau van 2005. De FBE vraagt tevens een ontheffing voor afschot bij schadebestrijding op meerjarig grasland in de winterperiode. Als het verminderen van de stand van ganzen in de zomer voldoende effect sorteert en de ganzenschade in de winter ruimhartig wordt vergoed, zal de FBE dit onderdeel van de ontheffing niet gebruiken.

De provincie Gelderland is het met de breed gesteunde aanpak van de FBE eens om op deze wijze de overlast voor landbouw, natuur en zwemwater te beperken. De getelde hoeveelheid ganzen neemt jaarlijks flink toe. De FBE wil de stand van de zomerganzen in vijf jaar terugbrengen van 89.000 grauwe ganzen naar 28.776 en 4.400 brandganzen naar 3.364

Richtinggevend voor het plan zijn de afspraken uit het landelijke Ganzenakkoord van december 2012. Op twee onderdelen wijkt het plan van de Gelderse FBE af van deze landelijke aanpak. Zo vraagt de FBE een ontheffing voor afschot bij schadebestrijding op meerjarig grasland in de winterperiode.

Als het verminderen van de stand van ganzen in de zomer voldoende effect sorteert en de ganzenschade in de winter ruimhartig wordt vergoed, zal de FBE dit onderdeel van de ontheffing niet gebruiken. Daarnaast zijn de ontheffingsvoorwaarden op maat gemaakt omdat ze op meer draagvlak kunnen rekenen. Zo vraagt de FBE om het gebruik van een kogelgeweer naast het hagelgeweer en wil zij in de winter van een half uur voor zonsopgang tot 12.00 uur aan de slag.

Jagers respecteren de winterrust voor ganzen in Gelderland als er in de zomer voldoende dieren zijn afgeschoten. Met dat voorstel van de Faunabeheereenheid (FBE) zijn Gedeputeerde Staten van Gelderland dinsdag akkoord gegaan.

De FBE Gelderland heeft het ganzenbeheerplan opgesteld na advies van het GAK-Gelderland. In dit GanzenAfstemmingsKader zitten de organisaties Federatie Particulier Grondbezit, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Gelders Landschap, Vogelbescherming Nederland, LTO-Noord, Natuurlijk Platteland Oost, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer, Koninklijke Nederlandse Jagersorganisatie en de drie Gelderse Wildbeheereenheden.

Over de winterrust voor ganzen is veel te doen. Provincies moeten daarvoor zelf afspraken maken met natuurbeheerders, terreineigenaren, jagers en natuurorganisaties. Vrijwel alle provincies respecteren de volgens natuurbeschermers noodzakelijke winterrust voor trekganzen. Overijssel doet dat niet en Gelderland heeft er nu dus voorwaarden aan verbonden. Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Jan Jacob van Dijk is „niemand blij dat er zoveel ganzen doodgemaakt moeten worden, maar dit is de enige manier om de situatie beheersbaar te krijgen.”

Natuurorganisaties vinden dat Nederland de internationale plicht heeft om trekganzen tussen 1 november en 1 maart met rust te laten. De dieren trekken in de zomer verder en jagen op deze dieren in de winter heeft gevolgen voor ecosystemen elders in de wereld, die hier niet zijn te overzien, aldus de organisaties. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en De 12Landschappen (hoort zonder spatie) beheren veruit de meeste natuurgebieden in Nederland. Zij weigeren mee te werken aan jagen op ganzen als de winterrust niet is gegarandeerd.

Het ontwerp-goedkeuringsbesluit en de ontwerp-ontheffing liggen vanaf 13 juni zes weken ter inzage.

bron: Provincie Gelderland, 11/06/14

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk