Gelderland keurt grofwild beheerplan goed

EdelhertenDe Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) krijgt mogelijkheid om problemen met landbouwschade en verkeersonveilige situaties door grofwild aan te pakken. De provincie keurt het faunabeheerplan voor de jaren 2014-2019 definitief goed en verleent een ontheffing aan de FBE.

De Flora- en faunawet vormt het kader voor de taakverdeling tussen provincie en FBE. Het beheren van fauna is géén overheidstaak, maar de taak van grondeigenaren. In de FBE werken terreinbeheerders, landgoedeigenaren, landbouwers, jagers en gemeenten daar samen aan. In hun faunabeheerplan grof wild (edel- en damhert, wild zwijn, ree) beschrijven zij hoe zij de faunna beheren en schade bestrijden. De provincie toetst op hoofdlijnen of de FBE daarbij de verschillende belangen zorgvuldig afweegt. Daarnaast toetst de provincie het FBE-plan op het provinciale beleid uit de kadernota Faunabeleid uit 2012 en het rasterbeleid uit 2013.

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: “Het flexibel beheer van de FBE biedt ruimte aan afschotvrije zones voor grofwild maar geeft de FBE ook mogelijkheden om verkeersonveilige situaties door grofwild, openbare orde problemen of landbouwschade aan te pakken. Dat is goed voor de inwoners, de natuur en economie in Gelderland”.

Zie voor meer informatie:

Faunabeheerplan grofwild 2014-2019
Bijlagen Faunabeheerplan grofwild 2014-2019
– Besluit grofwild dec 2014
– Voorschriften grofwild dec 2014
– Besluit aanwijzing moeflon 2014 -2019
bron: Fbe Gelderland, 12/09/14

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk