Gelderland wil grenzen kunnen stellen aan wolvenpopulatie in de provincie

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland wil grenzen stellen aan de wolf in de provincie. In nieuw wolvenbeleid staat hoe het college wil toewerken naar een meer beheersbare situatie. De subsidie voor preventie wordt verbreed en het college wil probleemwolven sneller aanpakken. Het provinciebestuur wil eerder tot afschot kunnen overgaan bij onveilige situaties zoals aanvallen op goed beschermd vee. Als in een gebied 2 keer een wolf een wolfwerend raster passeert, moet de wolf daar afgeschoten kunnen worden.

De preventie tegen wolvenaanvallen op weidedieren moet beter, vindt het college. Door de subsidieregeling te verbeteren, moet het draagvlak voor preventieve maatregelen groter worden. Gedeputeerde Staten willen daarom op advies van de Gelderse Wolvencommissie de subsidieregeling hiervoor verruimen naar de hele provincie en alle kwetsbare hoefdieren, zoals pony’s en kalveren. Op dit moment kunnen alleen schapen- en geitenhouders op de Veluwe subsidie krijgen.

De komende jaren wil het college 1 miljoen euro per jaar uittrekken om aanvallen door wolven op vee te voorkomen. Het moet daarbij ook makkelijker worden om subsidie aan te vragen en schades af te handelen. Gedeputeerde Staten vinden het bijvoorbeeld niet meer nodig om DNA-onderzoek af te wachten. Dan kan de schade sneller worden uitgekeerd.

Op de Veluwe leven nu circa 80 wolven. Gezien de vele aanvallen op dieren en een groeiend gevoel van onveiligheid bij mensen vinden Gedeputeerde Staten dat daarmee een maximale wolvenpopulatie is ontstaan in Gelderland. Om populatiebeheer mogelijk te maken, moet er een internationaal wolvenplan komen. Het provinciebestuur doet een dringend beroep op de minister van LNV om hier het initiatief voor te nemen. Bij de Europese Unie wordt gelobbyd om de beschermde status van de wolf te verlagen.

Gedeputeerde Staten leggen het nieuwe beleid voor aan Provinciale Staten met daarbij het verzoek om snel extra geld beschikbaar te stellen om de subsidie voor preventie te verbeteren.   

 

bron: Provincie Gelderland, 21/11/2023