Gelderse jagers voelen zich onder druk gezet rond jacht op edelherten

Jagers in Gelderland hebben gewetensbezwaren bij het in hoge aantallen afschieten van herten op de Veluwe . Zij voelen zich onder druk gezet door de overheid. Dat meldde het tv-programma Brandpunt in de uitzending van 2 mei. Het aantal edelherten op de Veluwe dat moet worden afgeschoten is de laatste jaren gestegen van 600 naar 1900. Niet alleen de aantallen stuit de jagers tegen de borst. Ook de manier waarop de jagers nu moeten jagen van de provincie zorgt voor woede. Drachtige dieren mogen afgeschoten worden, beesten mogen gelokt worden met lokvoer en er mag in de nacht gejaagd worden.

Het hoge aantal edelherten in Gelderland geeft problemen en daarom wil de provincie het aantal herten naar beneden brengen. De afgelopen jaren zijn op de Veluwe hekken weggehaald en is er een uitgebreid stelsel van natuurverbindingen en ecoducten aangelegd. Tegelijkertijd zijn op de Veluwe zones ingesteld waar niet op groot wild mag worden gejaagd. In de praktijk trekken de dieren op grote schaal naar de landbouwgebieden aan de randen van de Veluwe waar veel voedsel beschikbaar is.

De provincie Gelderland wil het aantal dieren aan de randen van de Veluwe laag houden om aanrijdingen en landbouwschade te voorkomen. Maar in plaats van hekken te plaatsen om de dieren op de Veluwe te houden of boeren voor hun schade te compenseren worden de dieren nu massaal afgeschoten, zeggen de jagers. “Wij hebben het gevoel dat wij het vuile werk van de provincie mogen opknappen. Omdat hekken plaatsen en het betalen van compensatie aan de boeren te duur is moeten wij zorgen voor de goedkoopste oplossing en dat is afschot.”

De jagers geven aan de opdracht van de provincie niet meer te willen uitvoeren, omdat het dierenleed veroorzaakt en het probleem niet wordt oplost. Ze willen zorgvuldig wild beheren en niet op deze massale manier. De oplossing is volgens hen simpel. Stop met experimenteren met jachtvrije zones. Zorg ervoor dat het voedselaanbod op de Veluwe teruggebracht wordt. Hierdoor blijven de dieren in de gebieden waar ze gewenst zijn. Is er toch landbouwschade, zorg dan dat de boeren op een goede manier worden gecompenseerd. Op deze manier valt de basis weg voor het op grote schaal afschieten van deze beschermde diersoort en kan er op een normale manier aan wildbeheersing gewerkt worden.

bron: Brandpunt, 02/05/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.