Grote grazers in de Oostvaardersplassen hoeven niet bijgevoerd te worden

De Heckrunderen, konikpaarden en edelherten in de Oostvaardersplassen hoeven in de wintermaanden niet bijgevoerd te worden. Dat heeft het Gerechtshof in Arnhem op 14 april bepaald in het hoger beroep dat de Stichting Welzijn Dieren Oostvaardersplassen tegen Staatsbosbeheer en de Staat had aangespannen. Ook de vorderingen van de stichting om extra beschutting en schuilplaatsen voor de grote grazers te creëren en het aantal grote grazers terug te brengen door ze te verplaatsen of door afschot, zijn door de rechter afgewezen.

De rechter is van oordeel dat de grote grazers in het natuurgebied de Oostvaardersplassen als wilde dieren zijn aan te merken. Het is vervolgens de vraag of het aannemelijk is dat Staatsbosbeheer en de Staat met het gevoerde beleid voldoen aan Flora- en Faunawet en de zorgplicht in de Wet Dieren. Het beleid is dat de grote grazers die onnodig lijden en creperen in een vroegtijdig stadium worden afgeschoten en dat ze niet worden bijgevoerd, behoudens twee uitzonderlijke gevallen. Volgens de rechter nemen de Staat en Staatsbosbeheer op deze manier de wet op een juiste manier in acht.

Zie voor meer informatie de uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem

bron: Gerechtshof Arnhem / Omroep Flevoland, 14/04/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.