Grote natuurgrondenruil in Limburg voor effectiever beheer

Staatsbosbeheer, ARK Natuurontwikkeling, Limburgs Landschap en Natuurmonumenten hebben 564 hectare natuurgronden geruild. Met de ruil ontstaan meer aaneengesloten natuurgebieden die makkelijker en effectiever te beheren zijn. Uiteindelijk komt dit ten goede aan de kwaliteit van de natuur. De grondruil van 564 hectare is de eerste provinciebrede natuurgrondruil tussen natuurbeherende organisaties in Nederland.

Bijna twee jaar geleden nam ARK Natuurontwikkeling het initiatief voor een natuurgrondruil in Limburg. Een groot gedeelte van de Limburgse natuurgebieden liggen vaak versnipperd en grenzen aan gebieden van andere organisaties of worden er zelfs door omringd. Met de grondruil komt hier verandering in.

In de grondruil wordt bestaande natuur van Het Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer onderling geruild. Daarnaast wordt bestaande en nieuwe natuur dat door ARK Natuurontwikkeling is aangekocht, ingericht en tijdelijk is beheerd overgedragen aan de drie natuurbeheerders. Provincie Limburg steunt de grondruil omdat het past in de recent vastgestelde natuurvisie. Die is onder andere gericht op het nog efficiënter inzetten van beschikbare middelen.

Staatsbosbeheer wordt eigenaar van het Bovenste Bos bij Epen en verwerft extra delen van het Vaalserbos. Tegenover deze nieuwe gebieden staat de overdracht van een aantal kleinere gebieden aan Natuurmonumenten en Het Limburgs Landschap. De ruil sluit aan op de inzet van Staatsbosbeheer om meer robuuste aaneengesloten natuur te realiseren. De vrijkomende middelen worden geïnvesteerd in het afronden van grote eenheden in Limburg die Staatsbosbeheer nu al in bezit heeft.

bron: Staatsbosbeheer, 15/01/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.