GS Gelderland heeft de rustgebieden ganzen aangewezen, met een 100% schade vergoeding.

grauwe ganzen op het landGedeputeerde Staten hebben rustgebieden voor overwinterende ganzen aangewezen. In deze gebieden worden trekganzen niet verontrust  tussen 1 november en 1 april en krijgen eigenaren de schade daarvan 100% vergoed. De rustgebieden vervangen de foerageergebieden.

Toeslag per schadehectare

Het aanwijzen van de rustgebieden maakt onderdeel uit van de Gelderse ganzenaanpak om winterganzen rust te bieden en de economische schade van overzomerende ganzen aan te pakken. De rustgebieden zijn graslanden waar nu al winterganzen verblijven, dichtbij slaapplaatsen en groter dan 500 hectare. De provincie Gelderland vergoedt de ganzenschade in deze gebieden volledig. Bovendien ontvangen eigenaren een toeslag van €50 per schadehectare en wordt de schade in de rustgebieden automatisch getaxeerd.

Faunafonds voert uit

De uitvoering van deze vergoeding ligt bij het Faunafonds. De concept-begrenzing heeft ter inzage gelegen van 14 oktober tot 25 november 2015.

Documenten

Gepubliceerd op: dinsdag 2 februari 2016

zie ook voor meer informatie:

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.