• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Halsbandparkiet richt met name schade aan in fruitteelt rond de steden

De halsbandparkiet wint snel terrein in Nederland, en zorgt voor schade in de fruitteelt. In eerste instantie leefden de parkieten vooral in steden maar inmiddels komen er ook in de buitengebieden rond deze steden kolonies van deze exotische vogel voor. Volgens de Nederlandse Fruittelersorganisatie NFO neemt de schade jaarlijks toe, al kan de organisatie dat niet met cijfers staven. Voor telers heeft het weinig zin een melding te doen, omdat schade aangericht door exoten niet wordt vergoed. 

Ecoloog Roelant Jonker van de Universiteit Leiden deed veel onderzoek naar halsbandparkieten. Hij verwacht niet dat de halsbandparkiet veel schade in het land gaat aanrichten. De problemen zullen zich beperken tot boomgaarden net buiten steden. Jonker verwacht bijvoorbeeld geen problemen in de Betuwe. Desalniettemin vindt hij een vergoeding voor telers, die schade ondervinden van parkieten, ‘zeker redelijk’.

De ecoloog draagt een paar oplossingen aan voor telers die schade door halsbandparkieten ondervinden. Zo kunnen er netten worden opgehangen tegen de vogels, zegt Jonker. Of een fruitteler zou zonnebloemen kunnen aanplanten, want parkieten houden meer van pitten dan van appels. Een voerplaats inrichten met zonnebloempitten voor de parkieten is ook een mogelijkheid. 

Jonker benadrukt dat de halsbandparkiet geen schadelijke gevolgen heeft voor andere vogelsoorten, zoals bijvoorbeeld het platform Stop Invasieve Exoten beweert. Hij heeft geen aanwijzingen dat de parkieten een negatieve invloed hebben op de hoeveelheid mussen, boomklevers, koperwieken, kramsvogels of vleermuizen.

Reacties zijn gesloten.