• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Handreiking organisatie beperkte bewegingsjacht op wilde zwijnen aangepast

Na afstemming met terreinbeherende organisaties in Noord-Brabant is er een aangepaste handreiking beperkte bewegingsjacht op wilde zwijnen ontwikkeld. Op een aantal punten dient deze handreiking nog verder ontwikkeld te worden.

De Jagersvereniging Noord-Brabant constateerde dat op basis van de handreiking beperkte bewegingsjacht die de Jagersvereniging had opgesteld, wildbeheereenheden en stakeholders enigszins afwijkende handreikingen hadden opgesteld. Bij een beperkte bewegingsjacht op wilde zwijnen kan dat leiden tot misverstanden bij de deelnemende partijen. Na de evaluatie blijkt dat het met enkele aanpassingen mogelijk is te komen tot één generieke handreiking die voorziet in het benodigde maatwerk.

Waar sprake is van oogstjacht, waar gewassen door machines af gehaald worden, komen de veiligheidsaspecten van de bewegingsjacht overeen. Volgens de Nederlandse methode mogen per jachtveld maximaal 6 jagers en 6 drijvers met 3 aangelijnde honden aan de jacht deelnemen. De effectiviteit kan worden vergroot door afstemming met omliggende jachtvelden.

Zie voor meer informatie de Aangepaste Handreiking organisatie beperkte bewegingsjacht 2.0 op de site van de Jagersvereniging.

bron: Jagersvereniging

image_pdfimage_print

Reacties zijn gesloten.