Het afschieten van ganzen in en rond de 4 Overijsselse Natura 2000-gebieden stilgelegd.

Nationaal Park Weerribben Wieden

Voor 4 Natura 2000-gebieden heeft de provincie Overijssel de afschot van ganzen stilgelegd. Het gaat om de natuurgebieden Zwarte Meer, Rijntakken, Engbertsdijksvenen en de Weerribben.

De Faunabeheerseenheid zal daar de schadebestrijding voorlopig stilleggen, aldus een woordvoerder van de provincie. Overijssel neemt dit besluit op basis van een uitspraak woensdag van de Raad van State dat de provincie wel degelijk een vergunning volgens de Natuurbeschermingswet (Nb-vergunning) had moeten hebben om ganzen te mogen afschieten omdat er aantoonbaar negatieve gevolgen zijn voor Natura 2000-gebieden.

Afschot niet uitdrukkelijk verboden

In tegenstelling tot eerdere berichten heeft de Raad van State het afschieten niet uitdrukkelijk verboden, maar moet Overijssel wel zorgen voor een Nb-vergunning. Volgens een woordvoerder van de Raad van State is het aan de provincie te bepalen voor welke gebieden zij dat wel en niet nodig acht.

Vergunningsplicht Natuurbeschermingswet

De provincie Overijssel trekt in ieder geval al de conclusie uit de uitspraak van de Raad van State dat voor de vier genoemde Natura 2000-gebieden een vergunningplicht op grond van de Natuurbeschermingswet noodzakelijk is, naast de ontheffing volgens de Flora- en faunawet.

Schadebestrijding niet in heel Overijssel verboden

Volgens een woordvoerder van de provincie Overijssel gaat de provincie op korte termijn de consequenties van de uitspraak bekijken en bezien voor welke gebieden een Nb-vergunning noodzakelijk is. De uitspraak betekent niet dat schadebestrijding in heel de provincie Overijssel verboden is, zoals in diverse media is bericht. De verdere consequenties van de uitspraak bestuderen we nog.

Noot: waarschijnlijk wordt vanaf een grens van +/- 250 meter van de stilgelegde gebieden schadebestrijding wel toegestaan.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk