Hobbyjacht bestaat niet, jacht is noodzakelijk vindt het CDA Noord-Holland

Op dit moment wordt in Provinciale Staten het burgerinitiatief ‘stop de hobbyjacht’ behandeld. Het CDA vind het sympathiek dat ruim 5000 mensen dit initiatief steunen en heeft ook zelf een visie op het onderwerp. Het CDA steunt het burgerinitiatief niet.

Waarom niet? Het CDA wil er geen onduidelijkheid over laten bestaan dat de jacht in Noord-Holland geen hobby is. Het doden van dieren is voorbehouden aan slechts enkele beroepsgroepen en heeft altijd een heel duidelijk doel. Voor een veearts is dat bijvoorbeeld omdat een dier ongeneeslijk ziek is, voor een slager is dat voorzien in voedsel. Een jager doodt om de populatie van verschillende diersoorten te beheersen, om bijvoorbeeld gevaarlijke (verkeers)situaties te vermijden, gewassen te beschermen, bijzondere planten te beschermen en ondervoeding van dieren te vermijden. “Hobbyjacht bestaat dus niet in Noord-Holland”, aldus Statenlid Willemien Koning. “Wel is het belangrijk dat een jager zijn vak uitoefent met respect voor de natuur. Ook het burgerinitiatief maakt dit nog eens extra duidelijk.”

Het CDA stelt dat het burgerinitiatief eigenlijk niet thuishoort in Provinciale Staten. Het bejagen van de 5 specifieke soorten is namelijk geen bevoegdheid van de provincie. Het openen van de jacht is een ministeriële regeling. De provincie kan alleen bij extreme weersomstandigheden besluiten dat er tijdelijk niet gejaagd mag worden. Het is nu niet zo dat jagers er zo maar op uit mogen trekken om dieren af te schieten en het CDA vindt het niet terecht dat deze indruk gewekt wordt. De jagers moeten een vergunning hebben, zich houden aan het jaagseizoen, mogen alleen jagen in aangewezen gebieden jagen op aangewezen soorten en moeten daarbij al hun verrichtingen rapporteren. De jagers werken professioneel en voeren een taak uit die hoe dan ook noodzakelijk is. Het CDA is blij met deze jagers.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.