Hoge wildstand remt natuurlijke bosverjonging

Door de hoge wildstand in het Speulder- en Sprielder bos in het noordwesten van de Veluwe vindt er nauwelijks natuurlijke bosverjonging plaats. Bosbeheerders constateren dat hoge wildstanden moeilijk samen gaan met natuurlijk bosbeheer. Het wild vreet vooral jong loofhout aan en daardoor gaan naaldbonen domineren. Om verjonging van de grond te krijgen kiest Staatsbosbeheer er soms voor om percelen af te rasteren. Maar het plaatsen van rasters is kostbaar en het past eigenlijk niet bij de uitgangspunten van natuurlijk bosbeheer.

In het gebied kwamen in 2013 ongeveer 600 edelherten voor, terwijl de gewenste voorjaarsstand volgens Faunabeheerplan Grofwild Gelderland 2014-2019 uitgaat van 280 dieren. De hoge wildstand heeft ook effect op de verjonging van het bos. In het Speulder- en Sprielderbos zijn nauwelijks beuken of ander loofhout van jonger dan 15 jaar te vinden. Het wild vreet vooral jong loofhout aan. In de percelen waar het wild kan komen, gaan naaldbomen domineren. Uit metingen blijkt dat het vraatpercentage aan jonge loofbomen varieert tussen de 42% en 71%. Bij naaldbomen was dat percentage lager. In 2015 was 31% van de verjonging van naaldbomen aangevreten.

bron: Groen Kennisnet, 02/08/17

zie voor meer informatie: rapport vraatschade Hoge Veluwe

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.