Hoogpathogene H5N8 vogelgriep bij wilde watervogels in de Gouwzee

In de dode kuifeenden en futen, gevonden rond de Gouwzee ter hoogte van Monnikendam is een hoogpathogeen H5N8 vogelgriepvirus gevonden. Rijkswaterstaat heeft vastgesteld dat de besmetting van watervogels met vogelgriep zich beperkt tot de Noord-Hollandse plaatsen Monnickendam en Volendam.

In de zomer van 2016 werd melding gemaakt van H5N8 vogelgriepuitbraken in wilde vogels in Rusland. Deze maand werd het virus aangetoond in dode wilde watervogels in Hongarije, Polen en Duitsland. In het verleden hebben hoogpathogene virussen zich eerder langs deze vogeltrekroute richting het westen van Europa verspreid. Het virus werd op 9 november door Wageningen Bioveterinary Research aangetoond in dode kuifeenden en futen.

Op dit moment wordt opgeroepen om dode wilde vogels te melden. Deze vogels zullen door Wageningen Bioveterinary Research onderzocht worden op aanwezigheid van het H5N8 virus. Dit zal meer informatie opleveren over de vogelsoorten waarin het H5N8 vogelgriepvirus aanwezig is in Nederland, en zo meer duidelijkheid geven over de verspreidingsroutes van het virus.

Rijkswaterstaat heeft het gebied bij de Gouwzwee met helikopters onderzocht om duidelijkheid te krijgen over de omvang van de vogelsterfte. Bij Volendam zijn circa 80 vogels gevonden en verder bij de Gouwzee een tiental vogels. Rijkswaterstaat gaat er daarom vanuit dat de besmetting zich tot dit gebied beperkt. Een speciaal ingehuurd bedrijf ruimt de vogels op. Sinds woensdag geldt al een landelijke ophok- en afschermplicht voor alle vogels die commercieel gehouden worden omdat in andere landen wilde vogels met het H5N8-virus zijn aangetroffen.

bron: Wageningen Bioveterinary Research / NOS, 10/11/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.