• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

‘Houding ten aanzien van vestiging wolf is beperkt vermindert’

Geplaatst: 28/01/2021

In een peiling van Motivaction onder 2014 Nederlanders die tussen 26 oktober en 3 november 2020 werd gehouden geeft 54% van de respondenten aan positief te staan ten opzichte van de hervestiging van de wolf in Nederland. In een vergelijkbaar onderzoek dat in januari 2020 werd gehouden lag dat aandeel op 57%. Van de respondenten is 76% van mening dat wolven geen bedreiging vormen voor mensen. Verder geeft 68% aan dat hun mening niet is veranderd sinds er meer wolven voorkomen in Nederland en er meer aanvallen van wolven op schapen plaatsvinden. Van de ondervraagden geeft 17% aan dat zij negatiever over wolven zijn gaan denken, 8% is juist positiever over wolven gaan denken.

Op basis van de resultaten van het onderzoek worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van de communicatie over de verantwoordelijkheidsverdeling voor het wolvendossier en verbetering van de voorlichting over het eetgedrag van wolven. De provincies en het Rijk nemen deze aanbevelingen ter harte en zullen hier in nauwe samenwerking verder aan werken, meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer. Meer informatie is te vinden in de onderzoeksrapportage 1-Meting Maatschappelijk draagvlak voor de hervestiging van de wolf in Nederland van Motivaction

 
bron: Ministerie van LNV, 25/01/2021
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.