Houtduif -Kauw-Canadagans verboden te bestrijden in Groningen tot opname in het nieuwe faunabeheerplan

Na bericht te hebben ontvangen van de faunabeheereenheid Groningen maken wij hierbij bekend dat door de uitspraak van GS van Groningen geen overgang wordt toegestaan om de Houtduif, kauw en Canadagans te mogen bestrijden indien er schade is of dreigt te ontstaan.

Dit komt omdat deze landelijk vrijgestelde diersoorten niet zijn opgenomen in het huidige faunabeheerplan en het nieuwe nog niet goedgekeurd door GS in Groningen.

De landelijk vrijgestelde diersoorten zijn namelijk niet opgenomen in art 9.5 Wet natuurbescherming

Artikel 9.5 Wet natuurbescherming

  1. Goedkeuringen van faunabeheerplannen als bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de Flora- en faunawet gelden voor het tijdvak waarvoor de desbetreffende faunabeheerplannen van kracht zijn als goedkeuringen als bedoeld in artikel 3.12, zevende lid.
  2. Jachtakten als bedoeld in artikel 38, eerste lid, onderdeel a, van de Flora- en faunawet gelden als jachtakten als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, onderdeel a.
  3. Valkeniersakten als bedoeld in artikel 38, eerste lid, onderdeel b, van de Flora- en faunawet gelden als valkeniersakten als bedoeld in artikel 3.30, eerste lid.
  4. Erkenningen van jachtexamens als bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel c, of artikel 40, tweede lid, van de Flora- en faunawet gelden als erkenningen als bedoeld in artikel 3.28, tweede lid, onderdeel a, eerste onderscheidenlijk tweede zinsdeel.
  5. Ontheffingen als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Flora- en faunawet gelden als ontheffingen als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid.
  6. Besluiten als bedoeld in artikel 67, eerste lid, van de Flora- en faunawet gelden als besluiten tot het geven van opdracht als bedoeld in artikel 3.18, eerste lid.
  7. Ontheffingen als bedoeld in artikel 68, eerste lid, van de Flora- en faunawet gelden als ontheffingen als bedoeld in 3.17, eerste lid.
  8. Ontheffingen als bedoeld in artikel 74a, tweede lid, van de Flora- en faunawet gelden als ontheffingen als bedoeld in artikel 3.32, tweede lid.
  9. Koninklijke besluiten tot benoeming of herbenoeming van leden van de Commissie bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten, bedoeld in artikel 82, derde lid, van de Flora- en faunawet, gelden als benoemingen, onderscheidenlijk herbenoemingen als bedoeld in artikel 3.41, derde lid.
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.