Hubertusviering Beckum 8 november 2015

BBE_9466-1

“Verschuil je niet achter een dikke boom, maar laat zien wát je doet en waarom je dit doet”.

Een heldere boodschap richting de aanwezige jagers tijdens de jaarlijkse viering ter ere van Sint Hubertus.

Een aantal leden van de Enschedese Jagersvereniging hebben zich rond de klok van tienen verzameld rond de vuurkorf op het kerkplein. Op deze rustige herfstdag weten de kerkgangers opnieuw in groten getale de weg naar Beckum te vinden. De honden die hun baas vandaag, in plaats van naar het veld, mogen vergezellen naar het Godshuis, worden in het gangpad afgelegd met het verzoek zich vooral koest te houden. De patroonheilige van de jagers mag zich deze zondagochtend weer verheugen op een brede publieke belangstelling.

De Enschedese Jagersvereniging viert dit jaar een feestje. De Hubertusviering staat nl. in het teken van het 15-jarig jubileum. Voor een extra feestelijk tintje is de orde van de dienst voorzien van een woord van de voorzitter en ook nog ingevuld met fotomateriaal van voorgaande vieringen.

Voorzitter Arend Spiele heet aan het begin van de viering een ieder van harte welkom en blikt in het kort terug op het derde lustrum. Het initiatief voor de eerste Hubertusmis dateert van het jaar 2000 en vond plaats in de manege te Usselo. Vijf jaar later verhuisde de viering naar Café-Restaurant ‘Het Wapen van Beckum’ en wat later naar de naastgelegen Heilige Blasiuskerk. De voorzitter spreekt een oprecht woord van dank uit aan allen die hun medewerking verlenen. Met name richting voorganger Anne Kramer die in het Twents dialect de boodschap aan de jagerswereld telkens met een humoristische toon weet te vertolken, de jachthoornblaasgroep ‘Les Trompes des Quatre Vents’ en het parochiekoor, dat voor deze gelegenheid wordt uitgebreid met extra stemmen van de buurtparochie. Door samenwerking en enthousiasme is de eredienst ter gelegenheid van Sint Hubertus uitgegroeid tot een sfeervolle bijeenkomst waar velen ieder jaar naar uitzien.

BBE_9474-1Dat we deze traditie nog lang in ere mogen houden.

Evenals in voorgaande jaren heeft de voorganger zich middels de jachtbladen en websites uitvoerig verdiept in de gehele jachtmaterie en de positieve ontwikkelingen aangaande de jacht in het afgelopen jaar.

“Proficiat aan de jagers. Het is gelukt. Toch weer een oogsttijd na de schoontijd. Het jachtseizoen is weer geopend. Het jagersgilde heeft het politiek vertrouwen weten te winnen, en men heeft alles in het werk gesteld om positieve invloed uit te oefenen op de publieke opinie. Het beschadigde imago is flink opgepoetst. Jagersorganisaties hebben de handen ineen geslagen en 27.000 goed opgeleide vrijwilligers laten zien waar ze voor staan. Op een verantwoorde wijze oogsten uit de natuur, en vervolgens de oogst als een duurzaam product in de voedselketen brengen. Veel seinen staan inmiddels op groen”. Positieve signalen, aldus de woorden van Anne Kramer.

Een hond reageert op deze overweging en krijgt al snel bijval van de aanwezige ‘veldwerkers’.

Een compleet hondenkoor komt in actie. “Dat ik een tegenreactie kon verwachten op mijn betoog lijkt me begrijpelijk. Ik had het alleen niet uit deze hoek verwacht”, aldus de voorganger. De viervoeters worden door hun baas tot de orde geroepen, en na een korte onderbreking is de rust wedergekeerd.

In de gebeden die volgen wordt hulp gevraagd voor inzicht dat uitzicht biedt. Als ‘noabers’ in het veld op deze ingeslagen weg verdergaan, en samenwerken om de positieve beeldvorming verder gestalte te geven.

Met de zegen van “de Grote Beheerder” wordt de viering afgesloten en mogen de aanwezige ‘blaffers’ zich opmaken voor de jaarlijkse zegening. Een plechtig moment voor zowel de baas als zijn trouwe maat. Dat in het komende jachtseizoen op hun teamwerk de zegen mag rusten.

Na de begroeting door de Twentse jachthoornblazers wacht de welverdiende koffie bij ‘Het Wapen van Beckum’. Met een gezellige nazit en een inmiddels traditionele loterij met fraaie prijzen, door sponsoren beschikbaar gesteld, kan men terugzien op een zeer geslaagde jubileumviering.

 

  • tekst: Jolande ten Thije
  • foto’s: Bennie Epping
Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk