In 2018 opnieuw late start van ganzenseizoen

Het afgelopen weekeinde waren grote groepen ganzen op trek te zien. Vooral van Kolgans en Brandgans zullen grote groepen gearriveerd. Het is naar huidige maatstaven aan de late kant, want in eerdere jaren was er vaak begin oktober, of zelfs al eind september, al een massale aankomst van ganzen.

De watervogeltelling op 13 en 14 oktober leverde van de meeste soorten ganzen lage aantallen op. Bij Toendrarietgans en Kolgans ging het om nog geen 15% van de aantallen die rond 2015 al half oktober aanwezig waren, bij Brandgans en Rotgans om een derde tot de helft. Bij Kleine Rietgans is het al langer gebruikelijk dat in oktober weinig vogels aanwezig zijn. Deze soort blijft in het najaar vooral ten noorden van Nederland.

Ook in het najaar van 2017 begon het ganzen- en zwanenseizoen laat. Van een aantal soorten waren de aantallen pas in januari bijgetrokken. De ontwikkelingen in de afgelopen 2 seizoenen contrasteren met de trend naar een vroegere aankomst die enkele soorten al vanaf 1990 tonen. In sommige jaren verbleven half oktober al honderduizenden ganzen en zwanen in Nederland. Dat aantal ligt nu veel lager.

Het is nog veel te vroeg om de resultaten uit oktober 2017 en 2018 als structurele trend aan te duiden. In 2017 leek de vertraagde najaarstrek vooral ingegeven door een overvloedig aanbod aan oogstresten en niet-geoogste akkers op de route tussen Rusland en Nederland, volgend op extreme regenval die landbouwpercelen onbegaanbaar maakte. Dit najaar is de oogst echter bijna overal een stuk vroeger vanwege de extreme droogte.

bron: SOVON, 30/10/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.