Informatie Grauwe- en Brandgans en landelijk vrijgestelde diersoorten Friesland

 

 

Grauwe gans
Vanaf 1 april is schadebestrijding mogelijk voor grauwe gans op de ontheffing overzomerende grauwe gans 2019-2023. Hiervoor moet een machtiging worden aangevraagd. De machtiging aanvraag wordt vandaag opnieuw opengesteld. Afschot mag plaatsvinden van 1 uur voor zonsopkomst tot 1 uur na zonsondergang. Gebruik van lokmiddelen is toegestaan.

Brandgans
Verder blijft schadebestrijding op brandgans mogelijk op de provinciale vrijstelling. Dit duurt nog tot 1 juni 2022. Afschot mag plaatsvinden van een half uur voor zonsopkomst tot 12 uur ’s middags.

Canadese gans, houtduif, kauw, konijn en roek
Voor de landelijk vrijgestelde soorten Canadese gans, houtduif (buiten het jachtseizoen), kauw en konijn en voor de provinciaal vrijgestelde roek is nog niets veranderd. Op deze soorten mag nog steeds GEEN afschot plaatsvinden. Het wachten blijft op een goedgekeurd faunabeheerplan.

Goedkeuring faunabeheerplan schadebestrijding 2022-2026
Aan dit eerder door de FBE vastgestelde faunabeheerplan wordt op verzoek van de provincie opnieuw (door de FBE) gesleuteld. Doel hiervan is om het faunabeheerplan zowel juridisch als inhoudelijk robuuster te maken voor bezwaarschriften. De provincie heeft daarvoor een aantal concrete aandachtspunten aangegeven. De FBE vindt deze de moeite en het uitstel waard.