Informatie over de actuele situatie rondom de erg besmettelijke vogelziekte Newcastle Disease

Wij willen jullie informeren over de actuele situatie rondom Newcastle Disease. Als eerste informeren we u in zijn algemeenheid over de ziekte, daarna gaan we in op de situatie in België en Nederland. Als laatste vragen wij u om alertheid.

Algemeen

Newcastle Disease (ND) is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel veel vogels (wilde en tamme) gevoelig voor zijn. De ziekte wordt veroorzaakt door het virus. Er zijn verschillende stammen en afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig. Ziekteverschijnselen kunnen zijn: ademhalingsproblemen, stoornissen van het spijsverteringsstelsel, verminderde eetlust, sufheid en een verminderde leg. Bij besmetting met een erg agressieve stam treedt ook sterfte op. Wilde vogels kunnen het virus met zich mee dragen. Pluimvee kan worden besmet door contact (direct of indirect) met zieke vogels (wilde of gehouden).

De mens is nauwelijks gevoelig voor de ziekte. In een heel klein aantal gevallen krijgen mensen een ontsteking van het oogslijmvlies door contact met besmette vogels. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormen geen risico.

Commercieel pluimvee wordt in Nederland preventief gevaccineerd. Dat is wettelijk verplicht. Door middel van bloedonderzoek wordt gecontroleerd of de vaccinatie goed is uitgevoerd. Voor hobbyvogels is er geen vaccinatieplicht. Maar hobbypluimvee dat meedoet aan tentoonstellingen en duiven die meedoen aan wedvluchten, moeten wel worden gevaccineerd tegen deze ziekte.

ND is een Europees bestrijdingsplichtige dierziekte. Als een commercieel pluimveebedrijf is besmet, treden maatregelen in werking die vergelijk baar zijn met vogelgriep Bij een besmetting van ND van een commercieel pluimvee bedrijf wordt het pluimvee op het besmette bedrijf geruimd en wordt een beschermings- en toezichtsgebied ingesteld met vervoersbeperkingen. Commercieel gehouden pluimvee in de omgeving van het besmette bedrijf zal worden ‘gehervaccineerd’.  Bij een besmetting op een hobbylocatie worden zieke vogels geëuthanaseerd en de overige vogels worden tweemaal gevaccineerd. Omdat alle commercieel gehouden pluimvee in Nederland is gevaccineerd is de kans op een uitbraak zeer klein.

Uitbraken België

Sinds maart 2018 zijn er in België op 11 hobby – en 2 professionele locaties ND besmettingen gevonden. De Europese Commissie heeft op 6 juli jl. de lidstaten geïnformeerd over de ND uitbraken in België. Er is geen duidelijke oorzaak van de uitbraken vastgesteld. Het kan zijn dat de uitbraken zijn veroorzaakt door contact met  besmette wilde vogels of door contacten met besmette locaties.  Het virus is van het genotype VIIi en dit type circuleert pas recent.

De twee professionele locaties in België betreffen een handelaar in (hobby)pluimvee en een commercieel pluimveebedrijf. Beide locaties waren gevaccineerd. Er wordt onderzocht waarom deze bedrijven desondanks besmet zijn geraakt. Dat kan twee oorzaken hebben. Of de vogels waren niet goed gevaccineerd of het vaccin werkt onvoldoende tegen deze virusvariant. Deskundigen schatten in dat het waarschijnlijker is dat niet goed vaccineren de oorzaak is, maar verder onderzoek moet hierover uitsluitsel geven.

In België zijn naar aanleiding van deze uitbraken verboden ingesteld op het houden van pluimveetentoonstellingen en op de handel in en het uitwisselen van hobbypluimvee. Dat houdt ook Nederlands hobbypluimvee niet naar Belgie verhandeld of gebracht mag worden en vice versa.

Uitbraak in Nederland in maart 2018

In dezelfde periode is er ook een uitbraak van ND gezien bij hobbypluimvee in Nederland (Arnhem). In een gebied met een straal van 10 kilometer rond deze locatie zijn geen commerciële pluimveebedrijven. De vogels op de locatie zijn na de besmetting tweemaal gevaccineerd. De locatie is 30 dagen na de laatste vaccinatie bemonsterd. Afgelopen vrijdag (6 juli 2018) heeft het WBVR gemeld dat deze monster negatief (geen virus) waren voor ND. De blokkade van het bedrijf is daarop door de NVWA opgeheven. Het WBVR heeft de sequentie van het genetisch materiaal bepaald en het bleek om hetzelfde type virus te gaan als in België.

Alertheid

Gezien het aantal uitbraken in België is alertheid op zijn plaats. We vragen daarom aan pluimveehouders en hobbypluimveehouders extra te letten op ziekteverschijnselen die kunnen wijzen op ND. Verdenkingen moeten worden  gemeld aan het meldpunt van de NVWA (045-5463188).

Er zijn vaccins beschikbaar. Hobbyhouders kunnen hun pluimvee door de eigen dierenarts laten vaccineren. Deze vaccinatie geeft over het algemeen een goede bescherming. Deze vaccinatie zal door de dierenarts bij de hobbyhouder in rekening worden gebracht.

Voor commerciële houders is het belangrijk om extra aandacht te schenken aan het correct uitvoeren van de vaccinatie en aandacht te (blijven) schenken aan de bioveiligheid op het bedrijf.

Hopende u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben,

Groeten Nina Berendsen

Drs. N. Berendsen

Beleidsmedewerker import dier

Policy advisor import and animal health

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Animal Supply Chain and Animal Welfare Department

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality

Bezuidenhoutseweg 73 l 2594 AC l Den Haag l Y-West 8

PO Box 20401 l 2500 EK l Den Haag (NL)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

www.rijksoverheid.nl/lnv

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.