Inspraak reactie Klaas Valkering NOJG-NAV-NMV provincie Noord-Holland op jachtverbod stilte gebieden

De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Als vertegenwoordiger van de NOJG-NH heeft Klaas Valkering afgelopen donderdag in gesproken in de commissie ruimte en milieu van de provinciale state van Noord-Holland, daar werd het initiatief voorstel tot beëindiging van de jacht in stilte gebieden besproken.

Valkering ‘’ onze vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor de Nederlandse natuur worden tot inzet gemaakt van een politiek spelletje gericht op het binnen halen van zo veel mogelijk randstad stemmers. Jagers worden door dit voorstel terug gebracht naar schietknechten die op kunnen draven als de problemen uit de hand zijn gelopen. ‘’

40% van de Noord-Hollandse jagers zal met ingang van dit initiatief voorstel zijn akte verliezen. Valkering ‘’ De schade zal hier door astronomisch stijgen pas na 5 jaar is een evaluatie moment ingepland en dat terwijl de huidige ganzen schade in Noord-Holland al ruim 6,5 miljoen bedraagt. Het is niet voor niets dat onze partners als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en landschap Noord-Holland zich zo sterkt tegen dit voorstel uit spreken het geld dat extra uitgegeven gaat worden aan de tegemoetkoming van de schade gaat af van het budget voor aanleg en beheer van natuur.’’

‘’Dit nog even gauw voor de verkiezingen willen beslissen getuigd van zeer onbehoorlijk bestuur als toekomstig state lid (nummer 9 CDAkieslijst)vraag ik mij af hoe wij deze puinhoop gecreëerd door deze gelegenheidscoalitie moeten oplossen. Door de wens van dit gezelschap om over hun graf te regeren zitten wij straks met een erfenis met verstrekkende gevolgen.’’

 

De volledige inspraakreactie leest u hier beneden

Geachte Commissieleden,

Mijn naam is klaas valkering en ik spreek hier vanavond in namens drie organisaties te weten de NOJG NAV en NMV

Wat fijn de verkiezingen staan weer voor de deur Nederland maakt zich op om weer naar de stem bus te rennen. 18 maart brengen wij een stem uit die maar liefst 3 keer telt, vraag het de gemiddelde burger en hij of zij heeft geen idee waar u het overheeft, en zal u niet meer dan schaapachtig aan kijken als u straks in uw campagne tour vol energie verteld over het werk wat u de afgelopen tijd in de state heeft verzet.

Maar toch stak deze doorgaans onzichtbare bestuurslaag eerder dit jaar ook al even de kop boven het spreek woordelijke maaiveld, de voorgenomen bezuinigingen op landschap Noord-Holland en de vrijwilligers in het groen deden de Noord-Hollanders ontwaken uit hu politieke winterslaap en de provincie was te klein, wij hadden dan ook verwacht dat de komende verkiezingen ook om deze vrijwilligers zouden gaan, maar gelukkig heeft u vlak voor de verkiezingen een nieuwe groep vrijwilligers in het groen gevonden om te knevelen alles om zo de aandacht af te wenden van de geplande bezuinigingsronde.

Deze groep vrijwilligers van landelijk ruim 27.000 jager en ruim een zelfde aantal sympathisanten zet zich dag in dag uit in voor de Nederlandse natuur. Zo besteden jagers in Nederland gezamenlijk 350.000 uur te voorkoming van wildaanrijdingen en bijna 500 uur per jager ter voorkoming van schade aan landbouw en natuur. Jagers lever daarmee een economische toegevoegde waarden die gelijk staat aan 13.000 fte met een waarden van 600 miljoen euro.

En deze vrijwilligers worden door u met enige gemakzucht weg gezet als bloedlustige ‘’PLEZIER’’jagers een term die onnodig kwetsend is en door 97% van de Nederlanders als ook als zodanig wordt er varen.

Maar goed dit alles wist u natuurlijk al toen u besloot het initiatief voorstel te steunen, wat u waarschijnlijk niet wist waren de gevolgen van u besluit, getuigen ook het feit dat een dekkingsvoorstel ontbreekt iets wat naar mijn bescheiden mening gebruikelijk is bij voorstellen met een ingrijpende financiële strekking.

En dan heb ik het niet over de schadeclaims die voorbereid worden door de mensen die zich beperkt voelen in hun eigendomsrecht. Dit valt waarschijnlijk nog wel op te vangen binnen de bestaande begroting of met een greep uit de reserves die we als het aan sommige partijen ligt na de verkiezingen toch ruimschoots gaan aanwenden,

Nee ik heb het over de structurele post waar u aan voorbij gaat, door de jacht in stilte gebieden aan banden te leggen is het voor jagers wiens jacht veld gelegen is in deze gebieden niet langer mogelijk om een jacht akte aan te vragen, zie hier voor ook artikel 39 van de ffwet of artikel 10 van het jachtbesluit. Om even uit het eerste artikel te citeren . ‘’ Een jachtakte, valkeniersakte of kooikersakte wordt geweigerd indien:

  1. de aanvrager niet genoegzaam heeft aangetoond in de gelegenheid te zijn om met gebruikmaking van een geweer of met een jachtvogel te jagen in een jachtveld, waarin hem het genot van de jacht overeenkomstig de artikelen 33 of 34 toekomt of waarin hem de uitoefening van dat genot overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 36 is toegestaan;’’ einde citaat

Navraag leert ons dat dit betekend dat tussen de 30 en 40% van de jagers hun akte zal verliezen, en dit in een tijd dat wij met zijn alle proberen problemen als de ganzen overlast te beperken, ik geloof dat u begrijpt waar ik heen wil,

Op het moment dat u uw besluit door zet zal 40 % minder jagers een zelfde hoeveelheid beheer moeten uit voeren om zo de wildschade niet te laten stijgen. Dit is verre van realistisch te noemen. En zal dus lijden tot schrikbarende stijgingen van de wildschade.

Daarnaast schept u een vorm van precedent werking immers is al reeds eerder geprobeerd ontheffingen aan te vechten door middel van het noemen van de verstoring van de rust en stilte, de rechtbank heeft zich toen op het standpunt gesteld dat u als provinciale state hier in het algemeen een vrijstelling voor heeft afgegeven op het moment dat u nu erkend dat er weldegelijk sprake is van verstoring en blijkbaar grote waarden hangt aan het beperken hier van. Wordt de toch al wankele juridische basis van uw ontheffingen nog verder verzwakt met alle gevolgen van dien.

Hier door wordt dus beheer en schade bestrijding in uw provincie zo goed als onmogelijk de aanvragen van tegemoetkoming schade zullen hierdoor stijgen ook het behandelingsbedrag als mede het eigenrisico zullen gaan wankelen.

Maar op dit moment, als de nood het hoogst is komt de redding van uit de provinciale state immers zijn de verkiezingen dan geweest en kunt u eenmaal weer veilig terug gekeerd in de meest onzichtbare laag van politiek bestuur. Het besluit gewoon weer terug draaien,

Probleem op gelost, die kiezer voor de gek gehouden de stemmen binnen gehaald en de schade kan worden bestreden eind goed al goed, of toch niet want er was toch schade ? en die precedent werking blijft die niet bestaan ? jawel dat blijft ie en dus zult u nu als nog op zoek moeten naar een voor van dekking, welke als u gaat zoeken in het programma groen gaat tegen komen binnen de subsidie stroom en net zo makkelijk als eerder dit jaar zult u deze dan deze kraan weer iets dichter draaien.

Maar dan vraag ik u beste ‘’PLEZIER’’ politici wees eerlijk naar u kiezer en vertel hem dat u stopt met uitbreiding van het nationaal natuurnetwerk vertel dat u de subsidie voor de vrijwilligers in het groen stop zet en vertel dat organisaties als natuurmonumenten Staatsbosbeheer en landschap Noord-Holland van af heden ook tot de participatie / zoek-het-zelf-maar-uit-maatschappij behoren, een mooie verkiezingsleus waar u straks veilig mee de straat op kan om mee af te sluiten ‘’Noord-Holland veranderd, de natuur veranderd mee’’

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk