Intentieovereenkomst voor Nationaal Park Heuvelrug ondertekend

De hele Heuvelrug, van Gooimeer tot Grebbeberg, ondergebracht in één groot Nationaal Park waarmee de bijzondere natuur beschermd en ontwikkeld wordt. Dat is de gezamenlijke ambitie van de provincie Utrecht, samenwerkende gemeenten, terreinbeheerders, belangenverenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Op 25 januari werd de intentieovereenkomst ondertekend waarmee diverse partijen de ambitie voor een vernieuwd en groter Nationaal Park Heuvelrug omarmen.

Het initiatief om te komen tot één aaneengesloten Nationaal Park Heuvelrug komt uit het gebied zelf. Vanaf 2016 is gezamenlijk gewerkt aan de plannen voor het realiseren van deze ambitie. Bijeenkomsten, gesprekken en een aantal onderzoeken hebben geleid tot de Samenwerkingsagenda die de koers aangeeft voor de verdere ontwikkeling van het Nationaal Park. In de periode tot de zomer wordt deze verder aangescherpt. Hierbij betrekken we ook de individuele, particuliere terreineigenaren om met hen tot afspraken te komen over het Nationaal Park Heuvelrug. Daarna volgt besluitvorming door gemeenteraden, provinciale staten en besturen. Dat vormt de start van de hernieuwde samenwerking.

De Heuvelrug is het op één na grootste bosgebied van Nederland. Samen beslaan de Heuvelrug en haar flanken circa 40.000 hectare, met afwisselend loof- en naaldbossen, heidevelden, waardevol cultuurlandschap, uitgestrekte weiden en cultureel erfgoed. Het zuidelijk deel van de Heuvelrug van circa 10.000 hectare vormt sinds 2003 het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug: één van de drie meest bekende Nationale Parken van Nederland. De ambitie is ook het noordelijke deel richting Gooimeer onder te brengen in één groot Nationaal Park.

De intentieovereenkomst is door 17 partijen ondertekend: de gemeenten Baarn, De Bilt, Leusden, Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Rhenen, de provincie Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Stichting Het Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Gebiedscoöperatie O-gen, Stichting Instituut voor Natuur en Milieueducatie, RECRON, RegioQ4 en Stichting Beheer Heel de Heuvelrug.

bron: Provincie Utrecht, 25/01/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.