Internationale tellingen bepalen in de toekomst of een gans beschermd is

Canadese gans vliegend

Ganzen trekken zich niets aan van grenzen. Maar elk land kent momenteel zijn eigen ganzenaanpak. Zo is de kleine rietgans in Nederland een beschermde soort terwijl deze soort in andere landen verjaagd wordt. Daarom zijn er op een internationale Goose Management Conference onlangs afspraken gemaakt om tot een betere coördinatie te komen. Bij de aanpak van ganzenoverlast wordt voortaan uitgegaan van vliegroutes van bepaalde ganzenpopulaties en zullen internationale tellingen in de toekomst bepalen of een gans beschermd is en niet meer het aantal ganzen in één land. Voor die tellingen is nog wel een betere wetenschappelijke onderbouwing nodig.

bron: Bij12 Unit Faunafonds, 15/12/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk